Radar

Världen lägger rekordmycket pengar på militären

Sju flygande Jas-plan bildar ett V mot blå himmel.

Världen lade 2,4 biljoner dollar, motsvarande 27 biljoner kronor, på militärutgifter under 2023, vilket är en ny högstanotering. Och Sverige ökade sin militärbudget mer än världssnittet. Det framkommer i en ny rapport från fredsforskningsinstitutet Sipri.

– Den aldrig tidigare skådade ökningen av militärutgifter är en direkt reaktion på den försämrade situationen avseende internationell fred och säkerhet, säger Nan Tian, forskare vid Sipris program för militärutgifter och vapenproduktion i ett pressmeddelande.

Världens militärutgifter ökade med nära 7 procent mellan 2022 och 2023. Det är den kraftigaste ökningen mellan två år sedan 2009. De länder som lägger mest pengar på sin militär är USA, Kina och Ryssland. 

– Länder prioriterar militär styrka men riskerar en spiral av aktioner och reaktioner i det alltmer instabila geopolitiska säkerhetslandskapet, fortsätter Nan Tian.

USA ökade sina militärutgifter under 2023 med 2,3 procent till 916 miljarder dollar. Kina ökade sina militärutgifter för 29:e året i rad och avsatte 296 miljarder dollar under 2023, en ökning med 6 procent jämfört med 2022. 

Ukraina spenderar nästan lika mycket som Ryssland

Ryssland ökade sina utgifter med 24 procent och de uppgick till 109 miljarder dollar under 2023. Sedan 2014, då landet annekterade Krim, är ökningen 57 procent.

Militärutgifterna i Ukraina ökade med hela 51 procent under fjolåret och utgjorde 58 procent av statens totala utgifter. Landets militärutgifter sammanräknade med det militära bistånd som landet fått under året motsvarar 91 procent av Rysslands utgifter. 

Israel har Mellanösterns näst största militärutgifter efter Saudiarabien, och ökade dem med 24 procent under 2023, vilket motsvarar 27,5 miljarder dollar. Huvudskälet är Israels storskaliga offensiv i Gaza.

– Den stora ökningen av militärutgifter i Mellanöstern under 2023 avspeglade den snabbt förändrade situationen i regionen. Från de senaste årens upptinade diplomatiska relationer mellan Israel och flera arabländer till utbrottet av ett krig i Gaza och farhågor om en konflikt som omfattar hela regionen, säger Diego Lopes da Silva, forskare vid Sipris program för militärutgifter och vapenproduktion.

Sverige rustade mer än världssnittet

Sverige ökade sin militärbudget med 12 procent mellan 2022 och 2023, alltså mer än världssnittet på 7 procent, visar Sipris statistik.

Och i år blir ökningen än större. Regeringen annonserade i höstas att anslagen till det militära försvaret ökar med 28 procent mellan 2023 och 2024. 

Sverige kommer därmed under 2024 att nå upp till Natos mål om att försvarsutgifterna ska motsvara två procent av landets bnp. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV