Radar

Två länder i Europa använder bara förnybar energi

Bulldozer vid banken av en flod, klippor i bakgrunden.

Sju av världens länder använder enbart förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft, visar siffror från Internationella Energirådet. Två av dem ligger i Europa. Kan du gissa vilka?

År 2023 installerades mer vindkraftverk i världen än någonsin tidigare, hela 50 procent mer än föregående år, enligt branschorganisationen Global wind energy council. Samtidigt växte solkraften i världen med 73 procent, skriver nyhetskanalen Euronews.

Sju av världens länder försörjer sig i dag till över 99,7 procent på förnybar energi, enligt statistik från Internationella Energirådet IEA och den mellanstatliga organisationen International Renewable Energy Agency (IRENA). Länderna är Albanien, Bhutan, Etiopien, Island, Nepal, Paraguay och Demokratiska republiken Kongo.  

Albaniens energiförsörjning domineras av vattenkraft (95 procent av energianvändningen). Island försörjs i huvudsak geotermisk energi och vattenkraft.

Sveriges största kraftkällor är vattenkraft (42,5 procent av elproduktionen 2023), kärnkraft (30 procent) och vindkraft (22 procent), enligt statistik från myndigheten Svenska kraftnät. Kraftvärme stod under 2023 för 4,5 procent av elproduktionen och solkraft för en procent. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV