Radar

Svårt för nyanlända att välja gymnasieskola

Händer på en dators tangentbord, samt ett par böcker.

Det finns över 200 gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Det stora utbudet kan göra det svårt för nyanlända att hitta rätt, och i praktiken begränsa deras utbildningsmöjligheter. Om inte stöd och vägledning ges kan det marknadsanpassade skolvalssystemet därför bidra till ojämlikhet. 

Att välja mellan över 200 gymnasieskolor kan vara svårt för vilken elev som helst. Men för en nyanländ elev kan valet vara betydligt värre. I en ny avhandling från Stockholms universitet har 22 nyanlända elever intervjuats om hur de har gjort sina gymnasieval. Många berättade om bristande stöd från skolan inför valet, och ofta fanns liten hjälp att få av föräldrar eller egna sociala nätverk. Istället har många förlitat sig på gymnasieskolornas marknadsföring i hög utsträckning:

– I praktiken innebär det att en stor andel av gymnasieskolorna i Stockholm inte var tillgängliga för de nyanlända eleverna vilket gjorde deras utbildningsmöjligheter jämförelsevis kraftigt försämrade, säger Brendan Munhall, författare till avhandlingen i ett pressmeddelande.

Viktigt med bra vägledning i skolorna

Brendan Munhall pekar på att nyanlända elever ofta ses som en homogen grupp trots att de kan ha olika lång skolgång med sig när de kommer till Sverige och därmed ha olika behov av hjälp i den svenska skolan.

– Genom att uppmärksamma dessa elevers röster skapas förutsättningar för att deras behov ska kunna tillgodoses bättre. Resultaten i denna avhandling ger en möjlighet att ta itu med ojämlikheter för nyanlända elever och visar också att det marknadsanpassade skolvalssystemet i detta specifika fall kan skapa ojämlikhet snarare än att minska den, säger han.

Han framhåller vikten av förbättrad vägledning i skolorna inför en elevs gymnasieansökan och att större fokus läggs på nyanlända elevers behov att hitta rätt. 

– Min förhoppning är att denna avhandling kan informera lärare, beslutsfattare och allmänheten om de utmaningar som nyanlända elever står inför i gymnasievalet och även uppmuntra till politiska åtgärder som främjar ett rättvisare utbildningssystem och samhälle, säger Brendan Munhall.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV