Radar

Natokunskap på schemat för Sveriges gymnasieelever

Pin på ett kritstrecksrandigt kavajslag med Natos och Sveriges flagga.

Gymnasieelever ska få lära sig om Nato och Sveriges totalförsvar på samhällskunskapen, och skolan kan få en ny roll i händelse av kris. Det aviserar regeringen i ett pressmeddelande.

Med start hösten 2025 kommer landets gymnasieelever att få lära sig om totalförsvaret och Nato inom ramarna för ämnet samhällskunskap. Det ska bland annat få kunskap om folkrätten och utrikes- och säkerhetspolitikens roll för mellanstatliga förbindelser, däribland Natos roll, skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

– Vi har nu ett förändrat säkerhetsläge, och med anledning av detta och Sveriges inträde i Nato är det viktigt att svenska elever har kunskaper om totalförsvarsfrågor och Nato, säger skolminister Lotta Edholm.

Beredskap vid kris och krig

Skolverket är sedan 2022 en beredskapsmyndighet, som bland annat ska tillgodose omsorg om barn vars föräldrar har uppgifter i samhällsviktig verksamhet. Just nu utreder Utbildningsdepartemenete om reglerna för skolans roll i händelse av krig eller vid extraordinära händelser i fredstid ska moderniseras eller kompletteras. 

– Flera författningar och regleringar som rör skolans roll i händelse av kris, krigsfara eller krig är inte helt anpassade till hur skolväsendet är organiserat i dag. Bland annat omfattas inte fristående skolor och förskolor av de här bestämmelserna, säger Lotta Edholm.

Kunskap om totalförsvaret och Nato i gymnasieskolan


Alla elever som läser samhällskunskap i gymnasieskolan kommer att undervisas om Sveriges totalförsvar och Nato. I undervisningen kommer bland annat följande att ingå:

• Demokrati som samhällsidé, de mänskliga rättigheterna och demokratibärande samhällsinstitutioner samt deras skydd. Sveriges totalförsvar. Rättsprinciper och rättsstaten i demokrati

• Folkrättens samt utrikes- och säkerhetspolitikens roll för mellanstatliga förbindelser, däribland Natos roll.

Källa: Utbildningsdepartementet
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV