Radar

Våtmarker och gatuträd livräddare under värmeböljor

Våtmarker, vattendrag och gatuträd bidrar till att hålla nere temperaturen när värmeböljor slår till.

Intensivare värmeböljor väntas till följd av klimatförändringar. Städer måste därför rustas för ett varmare klimat genom att grönområden och vattendrag ges större plats i den urbana miljön. En ny studie visar att botaniska trädgårdar, våtmarker, vertikala trädgårdar, parker och gatuträd är effektiva på att kyla sin omgivning.

Värmeböljorna, som väntas bli mer frekventa och långvariga, har stora effekter inte minst på världens städer. Värmestress drabbar såväl människors hälsa, som ekonomier och ekosystem. Under sommaren 2022 beräknas drygt 60 000 dödsfall ha orsakats av rekordhettan i Europa. Värmeböljornas effekter kan dock mildras med hjälp av grönområden och vattendrag i städerna. För att förstå vilka åtgärder som fungerar bäst har forskare vid University of Surrey i England granskat över 202 studier, där 51 olika typer av åtgärder har undersökts.

– Vi har känt till att grönområden och vattendrag kan kyla ner städer. Men den här studien ger oss den mest fullständiga bilden hittills. Dessutom kan vi förklara varför. Från att träd ger skugga, till att avdunstande vatten kyler luften, säger en av forskarna, Prashant Kumar vid Institutet för hållbarhet, på University of Surreys hemsida

Hjälp att hantera globala uppvärmningen

Den omfattande studien visar att det finns generella mönster, även om vad som fungerar i en specifik stad till stor del beror på lokala faktorer. Resultatet visar att botaniska trädgårdar kyla ner omgivningen med hela fem grader under en värmebölja. Med det resultatet intar botaniska trädgårdar toppositionen vad gäller att effektivt kyla ner luften. Strax därefter kommer våtmarker som kan kyla luften med 4,9 grader, följt av så levande fasader eller vertikala trädgårdar, gatuträd, gröna balkonger och parker. 

För att avgöra vilka åtgärder som fungerar bäst måste även eventuella oavsiktliga följdverkningar tas i beaktning. Trots att botaniska trädgårdar kyler bra kräver de mycket omsorg, och många, täta träd på smala gator skulle kunna hålla kvar föroreningar och öka människors utsatthet för dem, betonar studien, vars resultat kan bli underlag för nya grönområden i urbana miljöer:

– Det här kommer att hjälpa stadsplanerare runt om i världen att ta itu med den globala uppvärmningens utmaningar. Genom att implementera bara några av de metoder vi beskriver kan städer bli mer motståndskraftiga, och deras medborgare friskare och gladare, säger Prashant Kumar.

Fakta: Grönområden skänker svalka 

Klimatförändringar innebär att värmeböljor väntas bli mer frekventa och långvariga. Det finns många olika åtgärder att vidta för att stärka städernas beredskap inför värmeböljor. Genom att göra plats för vattendrag och grönområden kan omgivningens temperatur hållas nere med flera grader under värmeböljor.

Värmeböljor utgör redan ett stort hot mot människors hälsa. Under sommaren 2022 kopplas drygt 60 000 dödsfall till värmerelaterade orsaker i Europa. 

Botaniska trädgårdar kan sänka temperaturen under en värmebölja med fem grader, även våtmarker och parker är effektiva i att kyla ner omgivningen.

Studien Urban heat mitigation by green and blue infrastructure: Drivers, effectiveness, and future needs är publicerad på The Innovation

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV