Radar

”Militäravtal med USA ökar risken för sexuellt våld”

Helikopter ombord på amerikanskt stridsfartyg.

USA får tillgång till 17 svenska militärbaser i och med ett försvarssamarbete tänkt att träda i kraft i slutet av året. Men det ökar risken för sexuellt våld och prostitution, säger Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF till Fempers nyheter.

I december i fjol undertecknade Sverige och USA ett militärt samarbetsavtal (DCA) som skulle USA ges tillgång till 17 militärbaser i Sverige, där landet kan placera personal och lagra militär utrustning. För att träda i kraft måste avtalet även röstas igenom av två tredjedelar av riksdagen. Nu reses kritiska röster från Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

– Utifrån erfarenheter från andra länder innebär det ökade risker för sexuellt våld, exploatering inom prostitution och människohandel för sexuella ändamål när amerikanska trupper tillåts stationeras där, säger generalsekreterare Malin Nilsson till Fempers nyheter.

Hon säger till tidningen att en jämställdhetsanalys borde ha gjorts av avtalets konsekvenser. 

– Att sexuell exploatering runt amerikanska baser och sexuellt våld inom militären är ett problem är något den amerikanska militära och politiska ledningen är väl medvetna om och länge har arbetat med. Samtidigt menar den svenska regeringen, på bekostnad av framförallt kvinnors rättigheter och säkerhet, att det militära avtalet inte kommer ha någon som helst inverkan på jämställdheten, utan att ens ha analyserat frågan. Det är häpnadsväckande.

Kritik mot avtalet har även väckts av flera kommuner i Sverige. Det rör sig bland annat om oro för att inte få vistas i populära naturområden, ökat avfall och ”sociala spänningar mellan amerikanska trupper och lokalbefolkningen”, skriver TT.

Läs IKFF:s remissvar om försvarsavtalet här.

Försvarsavtalet mellan USA och Sverige


DCA står för Defence cooperation agreement och är ett avtal som USA hittills ingått med flera allierade länder.

Det ger amerikanska förband tillträde till 17 militärbaser i Sverige, där de även kan lagra utrustning.

I Norges avtal med USA finns inskrivet att Norge inte accepterar förhandslagring eller övning med kärnvapen. I Sveriges avtal finns inget förbehåll mot kärnvapen, vilket har väckt kritik.

Regeringen bedömer att DCA kan träda i kraft i slutet av året, och väntas i maj lägga fram en proposition med avtalet. Den måste därefter godkännas av riksdagen.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV