Radar

Träsk och alvar i Sveriges nya nationalpark

Hängande tallkrona från strandkanten av en turkosfärgad sjö.

De finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet skyddas från exploatering som nationalparker. Nu föreslås området omkring Gotlands största sjö Bästeträsk bli ny nationalpark, en av södra Sveriges största. 

Sveriges mest storslagna eller särpräglade natur skyddas som nationalparker. I dag finns 30 stycken. Områdena ägs av staten och har det starkaste skyddet en naturtyp kan få. Nationalparker är tänkta att bevaras åt nuvarande och kommande generationer.

I ett av Gotlands nordligaste områden, sydväst om Fårö, ligger öns största sjö, Bästeträsk. Sjöns namn är också vad den nya nationalparken föreslås heta. Så här beskrivs området i nationalparksplanen, där det redan 2008 lyftes upp som en möjlig ny nationalpark:

”Bästeträsk med omgivningar består av omfattande, ostörda hällmarks- och våtmarkskomplex samt skogar och sjöar med rik biologisk mångfald, bland annat många rödlistade arter. Liknande natur finns på andra delar av Gotland men är inte av samma klass vad gäller väl utvecklade naturtyper i mosaiker samt vad avser graden av orördhet. Området är därmed det främsta i sitt slag på Gotland och i Sverige och torde vara unikt i ett europeiskt perspektiv.”

− Att bilda nationalpark av detta unika landskap på norra Gotland innebär att den värdefulla naturen och de hotade djur- och växtarterna skyddas långsiktigt. Vi underlättar dessutom för människor att uppleva det här fina området, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Omkring en tredjedel av världens alvarmarker finns på Gotland, bland annat i Bästeträsk. De består av kalkhällar med ett tunt eller näst intill obefintligt jordtäcke, och lider sommartid brist på vatten, vilket skapat en särpräglad natur. Foto: Cecilia Nygren, länsstyrelsen Gotland

Invigning 2026

Nationalparken planeras bli 7 000 hektar stor, och därmed en av de största i södra Sverige. Bland arterna som trivs i området runt Bästeträsk finns nattskärra, solvända, kungsörn, apollofjäril, axveronika, backtimjan, halsbandsflugsnappare och gädda. 

Förutom rik biologisk mångfald rymmer området en mängd forn- och kulturlämningar. 

− För att tillgängliggöra nationalparkens naturvärden och upplevelsevärden kommer vi bland annat att anlägga vandringsleder och ta fram naturvägledning och annan information, säger Ola Larsson, projektledare på Naturvårdsverket.

Fram till den 14 juni 2024 kan den som vill lämna synpunkter på förslaget till nationalpark. Under 2025 planerar Naturvårdsverket att skicka det slutliga förslaget till regeringen, som efter riksdagens godkännande beslutar om att bilda nationalpark. Planerad invigning är sommaren 2026.

Se karta över området här.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV