Radar

Sverige sämst på energieffektivisering – får bakläxa från EU

Silhuett av en duschande person i grå färgskala.

EU:s energianvändning ska minska med 19 procent från 2022 till 2030. Men regeringens plan är att Sverige endast ska minska med 1,4 procent under tidsperioden, vilket gör oss sämst i EU på energieffektivisering. Nu får Sverige bakläxa – skärper vi oss inte hotar repressalier.

Svenskar har näst högst energianvändning per person i hela EU, och vi är sämst av alla på energieffektivisering. Regeringens plan är att minska energianvändningen med endast 1,4 procent till år 2030 – samtidigt som unionen gemensamt har beslutat att minska energianvändningen med 19 procent mellan 2022 och 2030.

– Den svenska regeringen har hittills visat lite intresse för energieffektivisering, men det här visar att de behöver tänka om, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i ett uttalande.

Argumentet för att Sverige inte ska göra sin del av jobbet är att de stora industrisatsningarna i norra Sverige kräver mer energi.

– Det handlar verkligen inte om att Sverige vill komma undan, utan att det ska vara realistiskt genomförbart. Det är 27 medlemsstater som ska göra det här tillsammans, och våra scenarier för Sverige visar en ökande kurva för energianvändning på grund av nyetableringar inom industrin, grön omställning och elektrifiering av transporter och industri, säger Veronica Eade, enhetschef på Energimyndigheten till DN.

Ingen prioriterad fråga

Men det är fullt möjligt att energieffektivisera även i Sverige, enligt Louise Ödlund, som är professor i energisystem vid Linköpings universitet – om frågan prioriteras.

– Det finns en mycket stor potential att använda energin på ett smartare sätt i Sverige, med bibehållen standard. Det fick vi en glimt av när elpriserna sköt i höjden. Nu gäller det att fortsätta det arbetet. Man måste täta allt som läcker för att kunna fylla på med ny energi på ett kostnadseffektivt sätt, säger Louise Ödlund till DN.

Vad är energieffektivisering?

Vad skulle då en energieffektivisering kunna innebära för Sveriges del? Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, som tog fram en rapport i ämnet i fjol lyfter en rad åtgärder. När det gäller bostäder kan det röra sig om smartare styrning av värmesystem, effektivare vattenkranar och munstycken samt injustering av ventilationssystem, byten av fönster vid renovering och isolering av vindar. Inom industrin kan det handla om att ta vara på restvärme till fjärrvärme.

– Energieffektivisering är den snabbaste, billigaste och miljövänligaste kraftkällan. Ändå glöms den ofta bort trots att potentialen är stor. Det är hög tid för ett paradigmskifte för energieffektivisering, sade Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i ett uttalande när rapporten lanserades.

Senast sista juni måste Sverige skicka in en uppdaterad plan för sin energianvändning. I annat fall finns risk för repressalier, skriver EU-kommissionen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV