Radar

Svensk lodjursjakt anmäld till EU

Lodjur i helfigur i en snöig skog går mot vänster i bild och tittar in i kameran.

Licensjakten på lodjur bryter mot artskyddsreglerna i art- och habitatdirektivet, enligt Svenska Rovdjursföreningen som nu anmält Sverige till EU-kommissionen.

– Vi vill få stopp på den regelvidriga licensensjakten på lodjur säger Magnus Orrebrant, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen i ett pressmeddelande.

Lodjur tillhör de arter som ska garanteras strikt skydd enligt artikel 12 i art- och habitatdirektivet. Djuret klassas som sårbart i svenska Artdatabankens rödlista och är fridlyst i Sverige. Trots det får djuret jagas, för att förebygga och förhindra skador på exempelvis renar och tamdjur.

Dels i form av så kallad skyddsjakt, som beslutas av länsstyrelsen från fall till fall, och dels inom ramarna för licensjakt, där ett antal djur som får skjutas bestäms från år till år. I den nu pågående jakten får 143 lodjur dödas.

Men att årligen jaga hundratals lodjur i syfte att hålla nere stammen saknar stöd EU-lagen, anser Svenska Rovdjursföreningen.

– Det svenska regelverket om licensjakt på lodjur strider mot EU-rätten. Vi har i flera år försökt få gehör hos svenska domstolar för att den svenska tolkningen är fel, men utan resultat. Nu väljer vi att gå vidare och ta frågan till EU, säger Magnus Orrebrant.

Kameror kan hindra skador

Även organisationen WWF har uttryckt kritik mot licensjakten på lo.

– Lodjuren har en viktig funktion i vårt ekosystem. Den fridlysta lodjurspopulationen måste hanteras med stor försiktighet och de måste få finnas i de livsmiljöer där de hör hemma, sade Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF i ett uttalande i februari.

WWF menar att det går att minska skador på tamdjur med förebyggande åtgärder istället för jakt. Det kan till exempel handla om AI-system som skrämmer bort rovdjur med ljus eller ljud, eller så kallade smarta viltkameror som varnar djurägare när stora rovdjur närmar sig exempelvis en fritt betande renflock.

– Det är självklart att staten måste kompensera för förebyggande åtgärder och ersätta skador som orsakas av stora rovdjur. Staten måste också bidra till mer forskning inom området, sade Gustaf Lind.

Svenska Rovdjursföreningen

… är en ideell förening med syfte att skapa acceptans för rovdjur. Föreningen arbetar med att sprida kunskap om rovdjur, verka för livskraftiga stammar och för att främja samexistens med människan.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV