Radar

Mer miljögifter i ekologiska ägg

Ägg i närbild varav ett är uppskuret så hårdkokt gula syns.

Ekologiska ägg innehåller högre halter av gifter som PFAS-kemikalier och dioxiner än konventionella ägg – och små barn bör inte äta dem för ofta, enligt en ny granskning.

Råd & Rön har testat ägg från 20 leverantörer – varav nio är ekologiskt producerade. Det man har letat efter är gifter i form av dioxiner, PCB och så kallade högfluorerade ämnen, eller PFAS.

Resultatet pekar på ett tydligt problem med samtliga tre giftsorterna i ekologiska ägg. Gifterna finns även i konventionella ägg, men halterna är högre i de ekologiska. Bland annat var dioxinhalterna runt hundra gånger högre i ekoäggen, slår Råd & Rön fast.

Alla ägg har giftvärden under de gränsvärden som finns inom EU. Men om man följer rekommendationerna från EU:s livsmedelsmyndighet Efsa så krävs inte så många av de mest kontaminerade äggen innan man når maxgränsen för vad som anses kunna påverka hälsan på lång sikt.

Fiskmjöl tros vara orsaken

När det gäller PFAS fann man de högsta halterna i ekologiska ägg från Kronägg. Av dem kan ett barn som väger tio kilo äta högst tre ägg per vecka innan man når maxvärdet enligt Råd & Rön.

– Sedan måste man tänka på att barn inte bara äter ägg och de här ämnena finns i många andra livsmedel också, säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket, till Råd & Rön.

Boven i dramat anses vara det fiskmjöl som de ekologiska hönsen får i sitt foder. I den konventionella produktionen äter hönorna istället foder med syntetiskt framställda aminosyror, som inte får användas i ekologiska sammanhang.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV