Radar

Finsk sorkfeber sprids i nya delar av Sverige

Brun sork mitt i bild, omkring små kvistar och grässtrån.

Sorkar i Skåne bär på virus som kan smitta människor. Att viruset finns så långt söderut förbryllar forskare i en ny studie.

– Vi blev förvånade över att det var så pass många av sorkarna vi testade som bar på virus som kan orsaka sorkfeber hos människa, säger Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet och en av studiens författare.

Sorkfeber orsakas av hantavirus som finns naturligt hos gnagare. Vissa hantavirus kan smitta människor och orsaka sorkfeber.

Fram till nu har sorkfeber i princip enbart funnits i norra halvan av Sverige, norr om Dalälven. Men 2018 upptäcktes ett fall av sorkfeber i Skåne, hos en patient som inte hade varit ute och rest. Ett par år senare kom ytterligare ett fall där personen smittats på hemmaplan i Skåne. Det här fick forskarna att börja undersöka sorkar lokalt.

Sorkar från Finland

I den nu publicerade studien har forskare fångat in ett 70-tal skogssorkar. Av dessa hade nio gener av en variant av viruset som tidigare bara har hittats i Finland och Karelen.

– Sorkarna kom inte norrifrån utan var sorkar som normalt lever i södra Sverige. På något sätt har de smittats. Kanske av sorkar som kommit över Östersjön från Finland eller Baltikum med någon form av transport, säger Åke Lundkvist.

Forskarna planerar nu att gå vidare, fånga in och testa fler sorkar i Skåne. De vill bland annat veta hur vanligt förekommande viruset är. Enligt uppgifter från Smittskydd Skåne är det hittills bara omkring fem fall av människor som smittats i Skåne.

Vedtraven en smittkälla

Viruspartiklarna kommer framför allt från sorkarnas urin och avföring. När det torkar kan det spridas i luften och smitta oss människor. Symptomen är hög feber, muskelvärk, allmän sjukdomskänsla och ofta svåra buk- och ryggsmärtor.

– Ett typiskt sätt att smittas är om du hämtar ved från vedboden där sorkarna huserat. Har du famnen full av tung ved och andas in ordentligt kan viruset spridas den vägen. Eller om du kommer till sommarstugan efter vintern och sopar upp sorkspillning i stället för att våttorka, så kan viruspartiklar yra upp som du andas in, säger Åke Lundkvist.