Radar

Svenska sajter säljer förbjudna råttgifter och insektsmedel

Tre råttor och en plastpåse, utomhus på markbeläggningsplattor i betong.

Över 50 otillåtna bekämpningsmedel. Vilseledande information där gift kallas ”miljövänligt” och ”ofarligt”. Brist på information om farliga ämnen i produkterna. Det är resultatet av Kemikalieinspektionens granskning av vad som säljs på stora svenska e-handelssidor.

– Bekämpningsmedel som säljs måste vara godkända. Det är viktigt att konsumenter får information om produkternas eventuella faror och hur de ska användas, säger Johanna Stigwall, inspektör på Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Verkligheten ser annorlunda ut. Myndigheten granskade 57 annonser från 35 företag som sålde olika bekämpningsmedel mot möss, råttor och insekter på tre stora svenska e-handelssidor. 

De hittade 55 otillåtna produkter, och 74 procent av annonserna saknade information om att produkterna ska användas med försiktighet, något som är obligatoriskt att ha.

– Otillåtna eller felaktigt använda bekämpningsmedel kan innebära risker både för hälsa och miljö, forstätter säger Johanna Stigwall. 

16 procent av de granskade annonserna innehöll dessutom vilseledande information, som formuleringar om att produkterna är ”miljövänliga” eller ”ogiftiga”.

Företagens egna förklaringar till att de sålde olagliga gifter var flera. De ansåg sig till exempel inte ha ett ansvar för regelefterlevnaden för produkterna de sålde, eller de var inte medvetna om att produkterna krävde nationellt godkännande, eller var de inte medvetna om att de sålde gift.

När Kemikalieinspektionen efter anmärkningar följde upp tillsynsarbetet fortsatte 10 av 24 företag att sälja de förbjudna produkterna. 

Mer om granskningen


De granskade marknadsplatserna var Amazon.se, CDON och Fyndiq. 

Undersökta gifter var rått- och musmedel, insektsgifter mot exempelvis vägglöss och kackelackor, och avskräckande eller tilldragande medel mot exempelvis mygg.

Dessa produkter kräver alltid godkännande för att få säljas och användas i Sverige (med några få undantag inom kategorin avskräckande eller tilldragande medel). 

De otillåtna giften säljs ofta av utlandsbaserade företag.

Källa: Kemikalieinspektionen


Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV