Radar

Politiska beslut oroar lantbrukare mer än ekonomin

En traktor kör över en åker, lastad med två plastinklädda rundbalar.

Allt fler svenska lantbrukare oroar sig för att få ekonomin att gå ihop. Men dubbelt så många, 8 av 10, oroar sig för politiker och myndigheters beslut, och bristande förståelse för lantbruket. Det visar en undersökning från Landshypotek bank.

Den ekonomiska osäkerheten och oron för att få ekonomin att gå ihop har vuxit bland Sveriges lantbrukare sedan Landshypotek bank undersökte frågan för ett år sedan. Andelen lantbrukare som tvingas hantera likviditetsproblem har fyrdubblats på ett år, och fyra av tio svarar att ekonomin är det som oroar dem mest. 

Men det största orosmolnet, som åtta av tio upplever, är politik, myndighetsbeslut och politikers och allmänhetens bristande förståelse för lantbruket. Vad man oroar sig för mer konkret är till exempel inskränkningar av ägande- och nyttjanderätten.

– Den ekonomiska osäkerheten förstärks av oron för politiska beslut. Här finns möjligheter för politiker och myndigheter att skapa tydliga och varaktiga spelregler vilket skulle öka framtidsoptimismen. Vi har väldigt stora möjligheter och behov av att stärka en hållbar svensk livsmedelsproduktion, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek bank i ett uttalande.

Men i undersökningen syns även tecken på stark framtidstro bland lantbrukarna. Om lönsamheten förbättrades har intresset för att anställa ökat sedan 2021.

– Vi ser att lantbrukarna jobbar på aktivt i sina verksamheter för att kunna hantera sina risker i en mer osäker ekonomisk tid och vi ser också att lantbrukarna tror på sina verksamheter och vill satsa framåt, säger Per Lindblad.

En av fem bönder svarar att klimatförändringar är det mest oroande för dem själva och deras företag.

Om undersökningen


Frågorna är ställda på uppdrag Landshypotek Bank och har ingått i en postenkät som gått ut till 1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973.

Svarsfrekvensen var 62 procent. Mätningen är representativ för svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker hösten 2023.

En sammanfattning av resultaten går att läsa i rapporten Så möter lantbrukarna 2024, som går att läsa här.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV