Radar

Varannan samisk kvinna utsatt för sexuellt våld

Blond kvinna i profil med en sjö och berg i bakgrunden.

Kvinnorna i den svenska delen av Sápmi är mer våldsutsatta än kvinnor i Sverige. Över hälften av de samiska kvinnorna (55,5 procent) har utsatts för sexuellt våld, medan 28 procent utsatts för fysiskt våld, visar en rapport från Umeå universitet.

– Vi ser att den här studien tydligt visar att det här är ett stort problem och det är höga tal vi ser, säger Jennie Brandén, statsvetare och postdoktor till SVT Nyheter.

Enligt rapporten kan kvinnorna vara rädda för att förlora tillgången till de marker som är knutna till deras samiska identitet. Detta uppges vara en anledning till att de inte väljer att lämna sina män och flytta, skriver SVT Nyheter. En annan förklaring är den tystnadskultur som råder, och inställningen att hantera problemen internt.

– Man ska komma ihåg att det även finns barn som lever med våldsutsatta eller själva är våldsutsatta. Regeringen måste agera på åtgärdsförslagen, säger Marie Persson Njajta, styrelseledamot i Sametinget och deltagare i projektets referensgrupp i ett pressmeddelande.

Rapporten från Umeå universitet är gjord på uppdrag av Sametinget, och baseras på en enkätundersökning besvarad av 3 658 samer våren 2021.