Radar

Varannan förskola har skadlig utomhusluft

Två barn i regnkläder springer respektive cyklar i en vattenpöl. Ansiktena syns ej.

Hälften av Sveriges förskolor har en utemiljö med så mycket föroreningar att luften är skadlig för barn att andas in. Det visar en granskning från Ekot.

Ekot har samkört adressuppgifter från landets 9 000 förskolor med en ny modell från SMHI över luftföroreningar i Sverige. Resultatet var att varannan förskola har skadliga nivåer av luftföroreningar enligt WHO:s riktlinjer. 

Barn är känsligare än vuxna för att andas in smutsig luft, eftersom de rör sig mer, har lungor som fortfarande växer och är oftare utomhus, säger Anna Oudin, docent i epidemiologi vid Lunds universitet till Ekot.

– Vi vet att många barn tillbringar majoriteten av sin tid utomhus just vid förskolan. Så var förskolan ligger påverkar barnens totala exponering.

Förskolorna klarar i dag kraven i svensk lag, men flera experter Ekot varit i kontakt med tycker att dessa krav är förlegade eftersom även lägre nivåer kan skada barns lungor.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV