Energi

Spela dig fri från klimatångesten

Spelkort lite rörigt utlagda och en ask med titeln Den stora klimatkrisen. På asken syns ansikten från tre rädda ungdomar.

Hälften av landets unga oroar sig för klimatkrisen. Med ett nytt rollspel hoppas klimatpsykologer kunna hjälpa dem att hantera oron – och rusta för kris.
– Unga tycker om att få en verklighetsbild av möjliga scenarion som de faktiskt kan hantera och hitta lösningar på, säger Kata Nylén som är en av spelets skapare.

”Extremtorka varvas med långa, kalla regnperioder. Mat- och elbrist råder. Fossila bränslen och mineraler till teknik och energiförsörjning sinar. Ni är en grupp som fortfarande har hopp om människans förmåga att samarbeta i svåra tider.”

Den mörka framtiden målas upp i rollspelet Den stora klimatkrisen – kan ni hantera den?

Mer än varannat barn mellan 12 och 18 år oroar sig för framtidens klimat och miljö, visar en färsk opinionsundersökning. Vad kan ett spel göra åt saken? 

Landets Fria frågar Kata Nylén, som är en av klimatpsykologerna som har skapat rollspelet. Hon berättar att många unga upplever hopplöshet och brist på mening, samtidigt som pedagoger har svårt att få till meningsfulla samtal om klimatkrisen.

– Att få närma sig det som vi står inför och det som många andra i världen redan nu är med om är ett sätt att bygga hopp. Hopp är nämligen inget man bara får utan något man gör, snarare ett verb. De som engagerar sig med andra och gör någonting åt situationen de är i samt börjar förbereda sig, upplever mer hopp och mer meningsfullhet i livet. 

”Oro är inget farligt utan helt rimlig reaktion som snarare hjälper oss att agera”, säger Kata Nylén, psykolog och specialistbehörig inom organisationspsykologi på Klimatpsykologerna, och medskapare av rollspelet Den stora klimatkrisen. Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT

Samarbetsövning

Rollspelet i kortleksformat riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern och är framtaget av experter inom klimatpsykologi. Innehållet baseras på forskning inom psykologi och klimatvetenskap, och research från lärare, elever och aktörer inom skolvärlden.

– Spelet är en möjlighet för pedagoger och unga själva att börja diskutera och reflektera över vilka färdigheter och ageranden som behövs vid en kris men också ett sätt att få igång intresset och engagemanget för klimatfrågan, fortsätter Kata Nylén.

Bland rollerna som spelarna kan pröva finns Preppern, Bonden, Schamanen, Projektledaren och Influencern, och spelet utgår från att förmågan att samarbeta som grupp är avgörande för att hantera de kriser, känslor och dilemman som spelarna hamnat i centrum för. Det kan till exempel röra sig om ett utbrott av pandemi – samtidigt som vaccinbrist råder.

Finns det inte en risk att unga blir ännu mer oroliga för framtiden av att behöva förbereda sig för kris i ett rollspel?

– När vi testat spelet med unga i gymnasieåldern och uppåt så har vi snarare upplevt att de unga känner sig lyssnade på och tycker om att få en verklighetsbild av möjliga scenarion som de faktiskt kan hantera och hitta lösningar på. Oro är dessutom inget farligt utan helt rimlig reaktion som snarare hjälper oss att agera – om vi får stöd i att agera på ett meningsfullt sätt tillsammans med andra, förklarar Kata Nylén.

Spelet erbjuder en rad olika metoder för att hantera klimatkrisens dilemman och känslor. Foto: Klimatpsykologerna

Kan användas av vuxna

I spelet får unga tillgång till olika hanteringsmetoder som kan användas för att lösa problemen, exempelvis att hårdprestera, söka information, utforska andlighet, odla eller protestera.

Är det verkligen ungas ansvar att hantera klimatkrisen? 

– Det är inte ungas ansvar men tyvärr ungas lott att hantera den eftersom de växer upp i en klimatförändrad värld. Och de precis som vi vuxna behöver börja rusta oss samt hjälpa andra som redan är drabbade. Kanske inte primärt med vevradio och vattendunkar, utan med våra sociala superkrafter som vi faktiskt har rent evolutionärt. Vi är egentligen superbra på att samarbeta och agera i solidaritet, och vi mår dessutom bra av det. I Den stora klimatkrisen får man upp ögonen för just detta. 

Man skulle också kunna tänka sig ett spel med målgruppen politiker, företagsledare eller andra vuxna?

– Ja, verkligen, det tror jag är en bra idé! Vi har utvecklat spelet med stöd av Allmänna arvsfonden och därför riktar vi oss just nu till unga. Bilderna är på unga personer och problemen som de unga spelar kring är relativt ungdomsrelaterbara. Men spelet kommer verkligen även gå att spelas av vuxna och politiker och forskare och så vidare.

Rollspelet Den stora klimatkrisen

Rollspelet Den stora klimatkrisen – kan ni hantera den? är gratis och tillgängligt för alla, som nedladdningsbar pdf eller i fysisk form (så långt lagret räcker). Det är utformat för att funka i klassrum med upp till 35 elever och i andra pedagogiska sammanhang och är tänkt att spelas i 3–5 grupper med 3–5 spelare i varje grupp. Målgruppen är unga i gymnasieåldern.

Spelet är ett resultat av klimatprojektet Terra-Pi, som genomför workshops, föreläsningar och utbildningar för att hjälpa unga att hantera klimatrelaterade känslor. Terra-Pi har drivits av organisationen Klimatpsykologerna och Folkuniversitetet med stöd från myndigheten Allmänna arvsfonden sedan 2021. Spelet är även en del av en större metodbank som också utvecklats inom Terra-Pi. 

Organisationen klimatpsykologerna grundades 2017 och består av legitimerade psykologer och Sveriges ledande experter inom området klimatpsykologi – hur människor reagerar och relaterar till klimatförändringarna och den ekologiska krisen.

Källa: Klimatpsykologerna
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV