Radar

Så lite föräldraledighet tog pappor ut

Barn i treårsåldern sitter på sin pappas axlar.

Föräldrar i Sverige lever långt ifrån jämställt när det gäller att ta hand om barn. I fjol tog kvinnor ut 68 procent av alla dagar med föräldrapenning och vab, och män 32 procent.
– De senaste åren har utvecklingen trampat vatten, säger TCO:s ordförande Therese Svanström.

Ojämn fördelning av föräldraansvar och föräldradagar missgynnar kvinnor när det gäller inkomst, karriär, hälsa och pension – och förändringen är inget som sker per automatik, understryker Therese Svanström, ordförande i Tjänstemännens centralorganisation, TCO.

– Det är tydligt att en jämställd fördelning av föräldradagar inte kommer av sig själv. Det krävs åtgärder, säger hon i ett pressmeddelande om TCO:s senaste jämställdhetsindex.

Sedan 2006 mäter TCO hur dagar med föräldrapennning och vård av barn fördelas mellan kvinnor och män, baserat på Försäkringskassans statistik. 

– Riksdagens partier har enats om jämställdhetspolitiska mål där ekonomisk jämställdhet är ett av delmålen, men det verkar saknas mod att fatta beslut om reformer som tar oss dit. Normer behöver förändras, men politiken kan gå före och visa vägen, säger Therese Svanström. 

För att öka den ekonomiska jämlikheten kan politiker till exempel besluta att vika fler månader för respektive förälder. I dag får föräldrar 240 betalda föräldradagar var, varav 60 inte kan föras över till den andra föräldern. 

En annan åtgärd som TCO menar skulle göra systemet mer jämställt är en bonus till föräldrar som delar lika.