Radar

Forskning ska hörsamma landsbygdens röst i energiomställningen

Kollage av två foton: till vänster renar på bergig mark under ett vindkraftverk i dimma, till höger porträttbild på forskaren Solene Prince.

Utbyggnaden av vindkraft väcker ofta protester på landsbygden, trots det växande behovet av förnybar energi. Ett nytt forskningsprojekt vill bidra till en mer rättvis energiomställning.

Omkring sju av tio vindkraftverk stoppas av det kommunala vetot. Det lokala motståndet är ofta stort, och står i fokus för ett nytt forskningsprojekt som ska undersöka hur landsbygdssamhällen upplever och påverkas av omställningen till förnybar energi. 

Projektledare är Solène Prince, universitetslektor i turismvetenskap vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.

– Protesterna grundas ofta i oro för förstörd utsikt och störande ljud, vilket kan påverka friluftsliv, turism och andra näringar som är beroende av landskapet. Dessutom riktas ofta kritik mot att elen som produceras på landsbygden oftast används någon annanstans, säger hon i ett pressmeddelande.

Förslag till politiker

Målet med projektet, fortsätter Solène Prince, är att skapa en rättvis och transparent planeringsprocess, med hänsyn till lokalbefolkningens åsikter och behov.

– Genom att genomföra intervjuer, workshops och samarbeten med protestgrupper och lokala aktörer, ska vi samla in data om de verkliga upplevelserna och behoven hos dem som påverkas av energiomställningen, säger hon.

Förhoppningen är att projektet ska bidra till en framtid där hållbarhet och rättvisa går hand i hand. 

– Vi ska ta fram förslag och resultat som kan påverka framtida politik och säkerställa en rättvis omställning till förnybar energi för landsbygdssamhällen. Detta innebär att inkludera landsbygdens röst i utformningen av politik som grundas på deras verkliga erfarenheter och behov, säger Solène Prince.

Forskningsprojektet Energirättvisa för landsbygdssamhällen – Mot vägar till självbestämmande i hållbarhetsomställningar pågår till och med december 2027.

Energirättvisa ingen central politisk fråga

Rättvisa ingår inte i uppdraget för tjänstepersoner som tar fram energiscenarier, och tas mycket sällan tas upp i riksdagsmotioner som rör energipolitik, visar en studie från Malmö universitet.

Exempel på rättvisefrågor som rör energiomställning är att höjd bensinskatt slår hårdare mot folk på landsbygden än mot dem som bor i städer, och att utbyggnaden av vindkraft påverkar samers renskötsel. 

En studie från Lunds universitet visar att rättvisa, när det väl kommer upp inom klimatpolitiken, ofta endast handlar om att betala ersättning till de hårdast drabbade, medan de berörda kanske snarare saknar brist på information eller delaktighet i beslutsprocesser.