Radar

FN: Sverige brister i hänsyn till samer i klimatomställningen

Samer i traditionella kläder demonstrerar i Stockholm. I demonstrationståget går även en ren.

Sverige ger inte samer tillräckligt inflytande i samband med etablering av vindkraftverk, gruvor och annan industrialisering, och samiska rättigheter behöver skyddas bättre. Det är budskapet i en ny granskning från FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Sverige behöver se till att klimatåtgärder och andra omställningsprojekt inte drabbar det samiska folkets rättigheter, konstaterar FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som granskat Sverige för första gången på åtta år.

I rapporten skriver FN att Sverige brister i hänsyn till samerna när det gäller etablering av vindkraftverk, gruvor och andra storskaliga industriprojekt som exploaterar mark.

Ett sätt att minska risken för att gröna omställningsprojekt drabbar det redan utsatta urfolket är att göra en konsekvensanalys av mänskliga rättigheter i konsultation med samer, föreslår FN-kommittén i rapporten.

FN uppmanar också Sverige att garantera det samiska folket rätt att samtycka till markprojekt och annat som påverkar samiska traditioner, och att respektera ett nej. 

”Gamla koloniala mönster”

Amnesty Sverige välkomnar FN:s kritik, säger Tilda Pontén, jurist och sakkunnig på människorättsorganisationen i ett uttalande.

– FN fångar upp den stora oro som finns kring mänskliga rättigheter och ökad industrialisering i norra Sverige och slår fast att nuvarande lagstiftning inte duger. Staten har i olika syften exploaterat samiska marker under århundraden, utan tillräckligt skydd för samiska rättigheter. Det handlar om gamla koloniala mönster som upprepas.

Även Europarådet har nyligen uppmanat Sverige att säkerställa att beslut om ändrad markanvändning inte påverkar samisk kultur negativt.
– Amnesty vill se en respekt för våra internationella överenskommelser och ny lagstiftning som tydligt stärker skyddet för urfolksrätten. Det samiska folket och deras kunskap måste behandlas som en del av lösningen när vi ställer om vårt samhälle, säger Tilda Pontén.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV