Radar

Domstol stoppar kalhuggning i Dalarna: ”Stor seger för naturen”

Collage av två foton, till vänster en vit orkidé i blom, till höger ett kalhygge med en stubbe i förgrunden.

Skyddet av en fridlyst orkidé trumfar markägares rätt att avverka skog i Dalarna, enligt sex domar från Mark- och miljööverdomstolen. Nu stoppas avverkningen.
– Det är en viktig seger att miljöbalken tillämpas även i skogen, säger Mattias Ahlstedt, ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna.

Naturskyddsföreningens länsförbund i Dalarna hade tillsammans med skogsgruppen i Stjärnsund överklagat sex dispenser från lagen om artskydd som länsstyrelsen gett till skogsägare som ville avverka i ett område där den fridlysta orkidén knärot växer.

Motiveringen till att markägarna skulle få avverka trots orkidéns förekomst var att det annars skulle bli en för stor inskränkning i deras äganderätt samt att de skulle lämna tio procent av skogen i så kallade hänsynsområden för den sällsynta blomman. 

Men dispenserna var alltså felaktiga, slår Mark- och miljööverdomstolen fast. Hänsynsområdena var för små för att skydda orkidén, och allmänintresset av att skydda den väger enligt domstolen tyngre än att markägarens rätt att avverka.

”Artskyddet gäller i skogen”

– Det här är en stor seger för naturen och för alla våra aktiva i föreningen som kämpat länge med att förhindra att skogar med höga naturvärden avverkas. I grunden handlar det om att skydda artrika skogar, vilket verkligen behövs då det finns väldigt lite skogar med höga naturvärden kvar. Reglerna om artskydd gäller i skogen, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande.

Mattias Ahlstedt, som är ordförande i Naturskyddsföreningen Dalarna understryker att de inte är ute efter enskilda skogsägare, utan efter att systemet ska respekteras.

– Vi beklagar om enskilda skogsägare har kommit i kläm, säger han.

Högsta domstolen har nyligen slagit fast att det i vissa fall ska gå att få ersättning för den som hindras avverka på grund av artskydd. Men nu måste riksdag och regering måste ta ansvar för att få till ett system där det blir tydligt hur markägare ska gå tillväga, menar Beatrice Rindevall.

– Det är för krångligt idag, och det dåligt uppbyggda systemet skapar otrygghet för både skogsägare och miljövärden. Politiken borde ta ett större ansvar för att minska målkonflikterna i skogen och värna alla skogens värden, säger hon.