Radar

Regeringen räknar med kraftigt höjd reduktionsplikt

Porträtt av klimat- och miljöministern med allvarsam uppsyn framför en svensk flagga.

Sverige kommer fixa nettonollutsläpp år 2045, säger regeringen. Lösningen är en kraftigt höjd reduktionsplikt, skriver Dagens Nyheter som tagit del av regeringens underlag.

Regeringen har en längre tid hävdat att Sverige kommer att nå nettonollutsläpp år 2045 men inte velat precisera exakt hur. Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) har upprepade gånger svävat på målet. Enligt Dagens Nyheter, som tagit del av bakomliggande statistik från Energimyndigheten, bygger antagandet på en kraftigt höjd reduktionsplikt.

Sänkt reduktionsplikt har varit en central fråga för Tidöpartierna.

Enligt uppgifterna till DN skulle reduktionsplikten behöva höjas från nuvarande 6 procent upp till 26,9 för diesel och 14,4 för bensin för att nå klimatmålen.

Klimatministern kommenterar uppgifterna så här till DN:

– Det bygger på beräkningsmodellen för reduktionsplikt – ja. Men det är inte ett antagande om höjd reduktionsplikt. Reduktionsplikten har redan funnits så det finns ju sätt att räkna på utsläppsutrymmet utifrån den modellen. Men man kan uppnå den utsläppsminskningen genom flera olika styrmedel, säger hon och nämner utöver reduktionsplikten även koldioxidskatter, subventioner och utsläppshandel.