Radar

Regeringen vill sänka a-kassan efter 100 dagar

Johan Pehrson talar gestikulerande mot en bakgrund av svenska flaggor. I bakgrunden syns Elisabeth Svantesson.

Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår att ersättningen i a-kassan tydligare ska trappas ned för att öka drivkraften att söka jobb.
– A-kassan ska vara en studsmatta till nya möjligheter, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

Regeringen är klar med ett lagförslag om en ny arbetslöshetsförsäkringslag.

– Dagens a-kassa behöver reformeras för att bland annat få en tydligare arbetslinje, säger Johan Pehrson.

Pehrson anser att nuvarande regler i praktiken innebär att man år efter år kan behålla en ganska hög ersättning och att incitamenten att söka nya jobb är för svaga.

Med det nya förslaget kommer ersättningen att vara högre i början för att sedan successivt trappas ner för att öka drivkraften för att söka nytt jobb.

Från ersättningsdag 101 trappas nivåerna ned med tio procentenheter och med ytterligare 5 procentenheter efter ersättningsdag 201.

Efter 300 ersättningsdagar finns möjligheten att få aktivitetsstöd om arbetslösheten fortsätter. Men även aktivitetsstödet ska trappas ned med fem procentenheter var hundrade dag.

Själva ersättningsnivån bestäms, enligt förslaget, utifrån hur länge man varit medlem i en a-kassa.

Baseras på inkomst

Med den nya lagen ska det också bli lättare för personer med en svagare förankring på arbetsmarknaden att kunna kvalificera sig för a-kassa.

Den stora skillnaden jämfört med i dag blir att rätten till arbetslöshetsersättning baseras på inkomst i stället för arbetad tid.

Antalet månader med en förvärvsinkomst motsvarande 11 000 kronor eller mer under en ramtid på tolv månader bestämmer ersättningsperiodens längd. Har man haft den inkomsten i minst fyra månader ger det 100 ersättningsdagar, minst åtta månader ger 200 ersättningsdagar och minst 11 månader ger 300 ersättningsdagar.

I dagens försäkring gäller 300 ersättningsdagar för alla som har rätt till arbetslöshetsersättning.

Trots att fler personer ska kunna omfattas av a-kassan, så bedöms kostnaden för staten bli ungefär densamma, vilket beror på att ersättningen kommer att trappas av.

Regeringen räknar med att de nya reglerna ska kunna börja gälla från oktober 2025.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV