Radar

Nedskärningar stänger ute svenskar från naturen

Två vandrare längs en utmarkerad led i snölandskap, den ena pekar ut ur bild och den andra tittar dit.

Vandringsleder, grillplatser och naturvårdsprojekt försvinner i regeringens nedskärningar, varnar Svenska Turistföreningen och Friluftsfrämjandet.
– Jag tror inte att man förstår vad det här innebär, säger Kristina Ljungros vid Friluftsfrämjandet.

I år får länsstyrelserna nöja sig med 48 miljoner kronor mindre än i fjol för att underhålla och rusta upp nationalparker och naturreservat. Då beräknas inflationen också äta upp drygt 15 miljoner av understödet. Samtidigt blir antalet naturreservat fler.

Detta efter förra årets stora nedskärning då anslagen minskade med två tredjedelar. Naturvårdsverket har i år 750 miljoner kronor mindre att dela ut till länsstyrelsernas än vad man efterfrågat.

Nu riktar Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen tillsammans hård kritik mot regeringens friluftspolitik som man menar leder till att färre svenskar får tillgång till naturen.

– Vi har ju tydliga besked från regeringen om att man vill skapa folkhälsa och motverka psykisk ohälsa. Då är ju just naturvistelser väldigt bra, ska vi få befolkningen i rörelse så är naturen jätteviktig, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare på Friluftsfrämjandet.

Färre skolklasser

I somras märktes det nya läget av i form av trasiga vandringsleder, fulla dass och skräp på marken. Redan nu hör Ljungros talas om skolklasser som inte kommer ut i naturen som planerat, vilket hon på sikt tror kan leda till att resurssvaga barn stängs ute från friluftslivet i ännu högre grad än tidigare.

Samtidigt svarar hälften av svenskarna att just tillgång till friluftsliv är viktigt när de väljer vilken kommun de ska bo i. Den attraktiva naturen är så klart också viktig när Sverige säljs in som turistmål utomlands, och naturnäringen sysselsätter framhåller Ljungros.

– Det här är samhällsekonomiskt feltänkt. Det kommer få konsekvenser också på andra delar som man kanske inte tänker på när man hör om naturvårdshandslaget. Kanske för att friluftslivet generellt har haft en svag röst, säger hon.

Stort natursug

Samtidigt är suget att komma ut i naturen större än någonsin för många svenskar. Så har det varit i flera år nu, redan innan den stora friluftsboomen under pandemin, förklarar Daniel Skog, hållbarhetsansvarig, Svenska Turistföreningen.

– Det är fler människor ute i friluftslivet och det är så positivt. Men då behövs det också mer resurser för att välkomna dem. Annars får vi mer slitage, mer nedskräpning och fler människor som inte känner till allemansrätten när det inte finns pengar till att informera om den, säger han.

Fakta: Friluftsbudgeten 2024


Posten ”skötsel – schablonbidrag till länsstyrelserna” är med sina 300 miljoner kronor oförändrad jämfört med 2023. Från 2022 skars anslaget ned med 66 procent, motsvarande 575 miljoner kronor. Rör till stor del skötsel och förvaltning av naturreservat och nationalparker, som leder, stigar, rast- och grillplatser, vindskydd och skyltning.

”Friluftsliv och allemansrätt” får 72 miljoner kronor, vilket är en minskning med nästan 11 procent jämfört med ifjol.

Lokala naturvårdsprojekt, ”LONA ordinarie” får 22,9 miljoner kronor och minskar med nästan 12 procent.

Sammanlagt minskar anslagen som avser friluftsinfrastruktur med drygt 48 miljoner kronor vilket är en minskning med ungefär 8 procent.

Mellan 2022 och 2023 minskade anslagen med över 744 miljoner kronor eller 56 procent.

Källa: TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV