Radar

Ny skogspolitik ska öka skogens tillväxt

Kvinna planterar skogsplantor.

Regeringen vill ta fram en ny skogspolitik som ska förena miljöhänsyn med skogsbrukets ekonomiska villkor. Därför tillsätts nu en ny skogsutredning.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) konstaterar att mycket hänt sedan den senaste stora skogspolitiska reformen 1993.

Bland annat har både ny EU- och nationell lagstiftning tillkommit, inte minst om miljöhänsyn. Kullgren pekar även på att behovet av inhemskt producerad biomassa ökar.

Det finns behov av samhällsekonomiskt effektiva åtgärder som stärker incitament, investeringsvilja och näringsfrihet i skogsnäringen, säger ministern.

Syftet med den nya utredningen är, enligt Kullgren, att öka ”den skogliga tillväxten” och produktionen av biomassa för att upprätthålla balansen mellan de skogspolitiska målen produktion och miljö.

Professor Göran Örlander utses till utredare.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV