Energi · På gång i hela landet

Workshop i lokalt förändringsarbete i Malmö

Lyssnandets roll i en demokrati är ett av ämnena för workshopdagen arrangerad av Demokratisk omställning.

Organisationen Demokratisk omställning arrangerar workshopdagar i Malmö och Göteborg, med sikte på ett hållbart och demokratiskt lokalsamhälle. Lokalt välståndsbyggande, medborgarråd och lyssnandets roll i en demokrati är några av ämnena för dagen.

Workshopdagen äger rum i Malmö den 10 februari och arrangeras av Demokratisk omställning, en organisation som i egen utsago ”vill se en radikal omställning av samhället genom demokratisering underifrån”.

Under förmiddagen introduceras deltagarna i principer för förnyad demokrati, med diskussioner om lokalt välståndsbyggande, deltagande demokrati, decentralisering och medborgarråd och -budget, liksom lyssnandets roll i sociala förändringsprocesser.

Eftermiddagen tillägnas lokalt förändringsarbete i respektive område, med en övning som fokuserar på framtidsscenarier och vägen dit.

Mer information om evenemanget hittar du på Facebooksidan för workshopen i Malmö.

Demokratisk omställning arrangerar även en workshop i Göteborg den 17 februari.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV