Radar

Utredning: Sämre och mindre mat vid krig

Beredskapslager med utsäde behöver byggas upp, enligt utredningen.

Sverige behöver på nytt bygga upp stora beredskapslager. Och människor måste vänja sig vid tanken på att äta mindre och sämre i kristider, enligt en statlig utredning.
– Det här syftar ytterst till befolkningens överlevnad, säger utredaren Ingrid Petersson.

Utredningen kommer med förslag om hur Sverige ska klara livsmedelsförsörjningen om det blir krig.

– Sverige måste stärka sin motståndskraft, det gäller i händelse av höjd beredskap eller ytterst krig, men i allra högsta grad även för att hantera andra typer av kriser, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) på en presskonferens.

I dag finns ingen statlig beredskapslagring av livsmedel i Sverige – de hemliga lager som fanns lades ner på 1990-talet. De innehöll bland annat spannmål, kaffe, jäst, socker och köttkonserver.

”Behöver ny beredskap”

Men nu är hotbilden en annan och det brådskar att rusta Sverige. Att bygga upp ett lager som klarar tre månaders behov bedöms ta uppemot fyra, fem år, enligt Lantmännen.

– Vi ser att Sverige behöver en ny livsmedelsberedskap. Vi har en bredare och mer komplex hotbild och ett helt annat samhälle än efter andra världskriget, säger utredaren Ingrid Petersson.

Hon pekar på erfarenheter från kriget i Ukraina. Livsmedelsförsörjningen måste hålla i längre än tre månader.

– Även efter tre månader måste man servera någonting att äta på äldreboendet, säger hon.

Hon föreslår att beredskapslager av varor inom jordbruksområdet byggs upp, för att nödvändiga livsmedel ska kunna framställas. Det kan handla om lager med mineralgödsel, växtskyddsmedel och utsäde, det vill säga frön, groddar eller rotknölar.

Äta mindre och sämre

I kris och krig måste vi ställa in oss på att äta mindre – och sämre, enligt Ingrid Petersson.

Petersson pekar på en lång kedja av livsmedel där transporter måste fungera, det måste finnas reservdelar, affären måste hållas öppen och skollunchen fungera. Samtidigt måste var och en ta ett ansvar.

– Vi behöver ha tillgång till livsmedel för minst en vecka, säger hon.

Utbudet i butikerna kommer inte att se likadant ut. Utredaren lyfter fram en bok om 123 krigstida recept som kommer från Finland. Den handlar om att göra mat av ganska enkla råvaror.

Hon föreslår att kommunerna bör få ett tydligt ansvar för den lokala beredskapen. Därtill krävs en nationell funktion för att tidigt upptäcka hot mot livsmedelsförsörjningen. Utredningen föreslår också ett nationellt livsmedelsberedskapsråd.

Förslagen kan träda i kraft om mindre än ett år, enligt utredaren.

Fakta: Beredskapslager

Under andra världskriget byggdes stora statliga lager upp i Sverige; byggnader eller bergrum fulla med sådant som brödsäd, socker, kaffe, torrjäst och köttkonserver.

Det fanns även fodermedel och gödsel för att hålla jordbruket igång, samt bränsle och drivmedel.

För sjukvården lagrades en mängd utrustning, från sängar till läkemedel och förbrukningsmaterial som plasthandskar, skalpeller och operationsdukar.

Lagren avvecklades efter en rad politiska beslut i början av 2000-talet.

Källa: MSB, TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV