Radar

Känslig fråga att flytta hus från kusten

Vellinge kommun ska bygga en skyddsvall runt Falsterbonäset i Skåne.

Stigande hav är ett växande hot mot kustsamhällen. Ett alternativ till murar och vallar är att backa för vattnet och flytta byggnader och infrastruktur – så kallad planerad reträtt. Men det är känsligt.

Det pågår en kamp mot stigande havsnivåer i klimatförändringens spår. När isar smälter och vattnet värms upp planeras murar och vallar i svenska kustsamhällen.

Barriärer är en form av klimatanpassning. Men det finns alternativ. Som planerad reträtt, som studeras av forskare från bland annat Statens geotekniska institut (SGI).

– Det är en proaktiv klimatanpassningsstrategi som snarare än att skydda går ut på att hantera stigande havsnivåer, frekventa översvämningar och andra naturkatastrofer, säger Lisa Van Well, forskare vid SGI.

Det handlar om att långsiktigt anpassa samhället genom att planera att successivt flytta byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner bort från riskområden till mer säker mark.

Lisa Van Well forskar om planerad reträtt. Foto: Statens geotekniska institut

Litet behov hittills

Planerad reträtt används redan i länder som Nya Zeeland, USA, Kanada, Storbritannien och Australien. I Indonesien planeras en omfattande flytt från den översvämningsdrabbade huvudstaden Jakarta till Borneo. Men i Sverige har bara några kommuner närmat sig strategin i mindre skala – genom att flytta några kolonilotter eller ett vattenrör från riskområden, enligt Lisa Van Well.

– Behovet har inte riktigt funnits i Sverige än. Men det behöver inte vara så dramatiskt som att man flyttar hela samhällen. Det kan handla om att långsiktigt planera för att omlokalisera samhällsviktiga funktioner som en skola eller ett sjukhus, till exempel i samband med stora investeringar.

Forskarna tittar också på flexmark som en strategi för anpassning till stigande hav och erosion. Då används mark nära vatten på ett flexibelt sätt för att på så sätt ge den ett värde i stället för att den ses som förlorad.

– Om man ser att det finns risk för att ett område frekvent kommer att stå under vatten behöver man inte flytta allt direkt. Marken kan användas för temporära strukturer, exempelvis en campingplats som kan flyttas när det behövs.

Tänka om?

Men det är tydligt att planerad reträtt är en känslig fråga hos många kommuner.

– Det är attraktivt att bo vid vatten och marknaden spelar stor roll. Många kommuner planerar för att utveckla områden trots att de står inför risken för översvämningar, havsnivåhöjningar, mer frekventa stormar och liknande, säger Van Well.

– Men vi borde börja tänka mer långsiktigt på var vi bor och hur vi bygger våra samhällen. Kanske titta mer inåt land, på säkrare mark.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV