Radar

Fler utlandsfödda utsätts för hat och hot på jobbet 

Bland Kommunals anställda finns yrkesgrupper som lokalvårdare, busschaufförer, undersköterskor och personliga assistenter.

Utlandsfödda missgynnas på jobbet, och utsätts oftare för negativa attityder i dag än för några år sedan, visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal.

Bland Kommunals medlemmar är risken att visstidsanställas tre gånger högre för personer födda i ett afrikanskt land jämfört med svenskfödda. Och svenskfödda med två föräldrar från Afrika löper dubbelt så hög risk att erbjudas visstidsanställning istället för tillsvidare.

Resultaten kommer från en ny rapport från fackförbundet, som även visar att risken att utsättas för trakasserier, mobbing och/eller osynliggörande på jobbet är 18 procent högre bland de anställda födda utanför Norden jämfört med övriga.

–  Människor med utländsk bakgrund gör ett fantastiskt arbete i att upprätthålla den svenska välfärden. Undersköterskor, vårdbiträden, lokalvårdare, bussförare. Tänk att du fått ett jobb och gör ditt bästa där, men sen får du ändå höra att det är fel på dig. Från kollegorna, anhöriga, politiker – eller regeringen. Det är en mörk verklighet som många medlemmar i Kommunal tyvärr känner igen sig i, säger Malin Ragnegård, förbundsordförande i ett pressmeddelande.

Mer än var tredje av de tillfrågade uppger att de negativa attityderna mot människor med utländsk bakgrund har ökat under de senaste tre åren. Nästan lika många upplever ingen skillnad, medan 9 procent anser att dessa attityder har minskat.

Kommunal skriver i rapporten att arbetsgivare har ett stort ansvar för situationen:

”De har en lagstadgad skyldighet att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Siffrorna i denna rapport, och många andra, visar att det arbetet är mycket långt från tillfredsställande. Det kan handla om utbildning av chefer och personal, men också om aktiva åtgärder. Arbetsgivaren ska undersöka, kartlägga och genomföra åtgärder för att motverka diskriminering. Arbetet ska sedan följas upp, utvärderas och dokumenteras.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV