Radar

Arbetsplatser och kollegor kan spela stor roll vid svåra livshändelser

Malin Eneslätt, forskare i omvårdnad, Tiziana Sardiello, forskare i arbetsvetenskap och projektledare och Anna Jansson, forskare i arbetsvetenskap.

Arbetsplatser behöver bli bättre på att stötta anställda som drabbas av svår sjukdom, dödsfall eller sorg. Arbetsgivare som är bra på att stötta kan också få lättare att behålla personal. Nu ska ett EU-projekt undersöka hur arbetsplatser kan utveckla sitt stöd till en anställd som drabbas av en svår livshändelse. 

Arbetsgivare och kollegor kan ha stor betydelse när en anställd drabbas av en svår livshändelse som exempelvis en allvarlig sjukdom, dödsfall inom familjen och sorg. Ett nytt EU-projekt som genomförs samtidigt i Belgien, Grekland, Storbritannien, Sverige och Österrike ska utforska på vilket sätt en arbetsplats kan vara behjälplig när personalen går igenom svåra händelser i livet. 

– Arbetsgivare som jobbar nytänkande och proaktivt för att främja medkänsla och stöd på arbetsplatsen ökar också sin förmåga att attrahera och behålla sin personal. Det är en förmåga som är central inte minst i relation till den pågående gröna omställningen i norra Sverige med de stora behoven av att rekrytera arbetskraft, säger Tiziana Sardiello, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och projektledare för den svenska delen av EU-projektet, i ett pressmeddelande

Eftersom en stor del av vår tid tillbringas på jobbet kan arbetsplatsen spela en stor roll när allvarliga livshändelser inträffar. Genom stöd och förståelse från arbetsgivare, chefer och kollegor, kan den drabbades mående förbättras och bidra till möjligheten till återhämtning. Det motsatta gäller också – saknas stöd kan den drabbades mående försämras, frånvaro kan bli längre och produktiviteten kan minska. 

Det är med detta som utgångspunkt som Luleå tekniska universitet tillsammans med tre arbetsplatser i norra Sverige ska utforska, utveckla och utvärdera möjliga strategier som kan fungera stöttande för anställda som drabbas av svåra livshändelser. Det finns ett begrepp för sådana stödjande strategier och sammanhang, så kallat ”compassionate communities” . Internationell forskning visar att denna vardagliga form av stöd från arbetsgivare och kollegor spelar lika stor roll som professionella former av stöd som kan ges via sjukvården. 

– Genom att utveckla möjligheter för socialt stöd och medkänsla på arbetsplatsen skapar vi förutsättningar för bättre hälsa och välbefinnande, säger Tiziana Sardiello. 

Fakta: Stöd via arbetsplatsen

Forskningsprojektet Developing Compassionate Workplaces in Europe for the digital and green work environment to protect employees’ mental and physical health and wellbeing pågår till december 2028.

Studien är internationell och genomförs samtidigt i Belgien, Grekland, Storbritannien, Sverige och Österrike

Den svenska delen av projektet leds av Luleå tekniska universitet. Luleå tekniska universitet samarbetar med tre arbetsplatser i norra Sverige för att utveckla och utvärdera stödjande strategier vid svåra livshändelser. 

Vardaglig form av stöd från arbetsgivare och kollegor kan spela lika stor roll som professionellt stöd från vården i en anställds välbefinnande och återhämtning. 

Tiziana Sardiello, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, är projektledare för den svenska delen av EU-projektet. I den svenska delen medverkar även Anna Jansson, forskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Malin Eneslätt, forskare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet och Carol Tishelman, professor i innovativ vård och omsorg vid Karolinska Institutet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV