Radar

Var tredje lärare på bristningsgränsen för utbrändhet

Åsa Fahlén, förbundsordförande för fackförbundet Sveriges lärare ser allvarligt på att så många lärare riskerar att bli utbrända.

36 procent av Sveriges lärare och föreskollärare är på gränsen till utbrändhet, visar en ny rapport från Sveriges lärare. 
– Skrämmande siffror som måste tas på allvar, säger Åsa Fahlén, ordförande för fackförbundet.

För första gången har fackförbundet Sveriges lärare undersökt risken för utbrändhet bland landets lärare och förskollärare. Detta genom att analysera svar från en enkätundersökning från 2 248 lärare och förskollärare i landet. Mätmetoden som kallas MBI är vetenskapligt etablerad och har använts sedan 1980-talet (se faktaruta). 

Undersökningen visade att 36 procent av lärarna riskerar att bli utbrända. De uppger att de är på bristningsgränsen för vad de orkar. Över hälften upplever att de varje vecka blir känslomässigt dränerade av sitt arbete.

– Det här är skrämmande siffror och måste tas på allra största allvar. Utan lärare som kan utföra sitt viktiga arbete utan att bli sjuka på kuppen, faller hela skolsystemet, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges lärare i ett uttalande.

I studien, kallad Brinna, brann, utbränd, framkommer även att det finns en stor risk att en andel av lärarna blir sjukskrivna och lämnar yrket för gott. Omkring en tiondel av alla lärare funderar på att byta yrke så ofta som varje dag. Av dem har 90 procent en hög grad av utbrändhet, visar rapporten.

Arbetsmiljöarbete har effekt

– Nu krävs det långtgående satsningar på lärarnas arbetsmiljö, inte bara för den enskilda individens skull utan för att upprätthålla en skola av hög kvalitet. Allt från klasstorlekar, dokumentationskrav och planeringstid måste regleras, så läraryrket kan bli hållbart och attraktivt, säger Åsa Fahlén.

Och satsningar på arbetsmiljö har resultat. Graden av utbrändhet är mer än dubbelt så hög hos de lärare som uppgivit att systematiskt arbetsmiljöarbete inte bedrivs på deras arbetsplats, i jämförelse med de som svarar att det bedrivs i mycket stor utsträckning.

Så undersöktes utbrändhet

Graden av utbrändhet bland Sveriges lärare och förskollärare har beräknats med en metod kallad Maslach Burnout Inventory, MBI, framtagen av Maslach & Jackson 1981. Metoden har anpassats till olika yrkesområden, däribland lärare. 

Utbrändhet kan enligt upphovspersonerna inte bara härledas till stor arbetsbelastning, utan även den psykologiska kopplingen till arbetet. Metoden mäter känslomässig utmattning, professionell effektivitet (har personen nedsatt kompetens och prestation?) och cynism (känslolöst och opersonligt svar mot mottagare av ens arbete).

Ett högt värde betyder inte att personen i dag är utbränd, men däremot att hen löper en risk att bli det.
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV