Radar

Sämre samarbete vid hemarbete

Samarbete och produktivitet har försämrats av att kontorsanställda jobbar mer hemifrån, enligt en ny studie.

Att jobba hemifrån är fortsatt vardag för många kontorsarbetare efter pandemin. Men organisationer ser en risk för sämre arbetskultur, enligt en ny studie.
– Man ser en försämrad vi-känsla, säger forskaren Christina Bodin Danielsson.

Lugn och ro, möjlighet till självbestämmande och mindre krångel för att få ihop livspusslet – fördelarna med att jobba hemifrån kan vara många. Men den låga närvaron på arbetsplatserna oroar organisationer, enligt en ny studie som har undersökt kontorslivet efter pandemin.

I studien, som bygger på svar från kontorsansvariga på 53 större organisationer i Stockholmsområdet, visar det sig att hälften av arbetsplatserna inte når upp till 40 procents närvaro och inte följer sina egna närvaroregler.

Hos de undersökta organisationerna sker distansarbete främst från hemmet, vilket en stor andel av medarbetarna ser som sin huvudsakliga arbetsplats, enligt studiens ansvariga Christina Bodin Danielsson, arkitekt och docent i arkitektur vid KTH.

– Det är en förskjutning där man har gått ifrån det gemensamma till ett egenintresse. De kontorsansvariga pratar till och med om någon sorts egoism som har utvecklats, säger hon.

– Man ser en försämrad vi-känsla.

Trögare att fatta beslut

Organisationerna säger sig uppleva flera försämringar efter pandemin, bland annat när det gäller samarbete och produktivitet.

– Man förlorar de snabba avstämningarna och besluten. Man pratar om en tröghet inom organisationerna, allt tar längre tid, säger Christina Bodin Danielsson.

En annan risk som lyfts fram är att medarbetarna inte kan utbyta kunskap med varandra på samma sätt och att nyanställda inte får det stöd som de behöver.

– Med fysiska möten får man mycket mer information än vid digitala, eftersom man kan använda sin intuition och alla sinnen. Vissa medarbetare som är tystlåtna bara försvinner och en del medarbetare verkar gå under radarn och undvika ansvar.

Påverkar relationer

Färre spontana möten öga mot öga påverkar också de sociala relationerna mellan kollegor. Det riskerar att leda till färre idéer och mindre kreativitet på arbetsplatsen, enligt Christina Bodin Danielsson.

– Vi vet att gemenskapen minskar och det har också påverkan på vår sociala hälsa.

Om studien


Studien bygger på enkät- och djupintervjuer med kontorsansvariga på 53 större organisationer inom privat och offentlig sektor, som har över 500 anställda och kontor i Stockholmsområdet.

Organisationerna valdes ut genom ett strategiskt urval. 70 procent av dem var privata och 30 procent offentliga.

Undersökningen genomfördes under våren 2023.

Studien har finansierats av fastighetsbolaget Areim
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV