Energi · På gång i hela landet

Örebro riktar ljuset mot samisk kultur

Bio Roxy visar filmen Ellos Eatnu – Låt älven leva den 6 februari.

I samband med samernas nationaldag den 6 februari sätter Örebro kommun fokus på samisk kultur. Bland arrangemangen finns gratis filmvisning, utställning med föreläsning, författarsamtal och en dansföreställning.

Under vinjetten Fokus: Samisk kultur arrangeras en rad aktiviteter i dagarna. Läs ett urval nedan.

Vandringsutställning: Ohtsedidh – samiska kulturyttringar i Mellansverige

Det finns inte bara en samisk historia. Utställningen kompletterar den nuvarande bilden av samer som ett nomadiserande, renskötande folk som hör hemma i fjällvärlden och ger en bredare bild av den äldre samiska kulturen. Syftet är att synliggöra och sprida kunskap om ett samiskt kulturarv utanför dagens renskötselområde.

23 januari–16 februari på Kulturkvarteret, entréplan.

Fri entré, ingen föranmälan.

Film: Ellos Eatnu – Låt älven leva

Visning av Ole Giævers film om ett dammbygge i Alta-Kautokeinovassdraget, mitt i hjärtat av Sápmi under 1970- och 80-talet. Kampen för att bevara ån utvecklades till en uppgörelse mot den norska statens behandling av samerna. I centrum av protesterna står Ester som under hela sitt liv förnekat sin samiska identitet.

6 februari kl. 18.30 på Bio Roxy.

Fri entré, men biljett måste förbokas på Bio Roxys webbplats.

Föreläsning: Om spåren av de samer som levt i Syd- och Mellansverige med Jonas Monié-Nordin

Föreläsning med Jonas Monié-Nordin, forskare i arkeologi vid Stockholms universitet. Hans forskning är inriktad på samisk arkeologi, global historisk arkeologi och kritisk kulturarvsforskning.

7 februari kl. 17–18 på Kulturkvarteret, Entréscenen.

Fri entré, ingen föranmälan. Teckenspråkstolkas.

Dans: Vástádus eana – The answer is land

Koreografen Elle Sofe Sara levererar en mångbottnad manifestation där sju kvinnor sjunger lovsång till den jord vi alla delar. Inspirationen kommer från demonstrationer, formationsdans och samiska ritualer.

8 februari kl. 18.40 på Hjalmar Bergmanteatern.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV