Radar

Humanisterna godkänns som trossamfund: ”Steg mot sekulär stat”

Vigselring träs på ett finger på partnern under vigselakt.

Förbundet Humanisterna har godkänts som trossamfund, trots att de saknar gudstro. Ett beslut som banar väg för mer inflytande, och vigselrätt.

”Efter en utdragen process kan Humanisterna idag glädjas åt registrering som trossamfund”, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

Kammarkollegiet har tidigare avslagit Humanisternas ansökan, men ändrade sedan uppfattning efter att ärendet överklagades till Förvaltningsrätten.

Förbundet Humanisterna beskriver sig som en demokratisk, partipolitiskt obunden organisation som främjar sekulär humanism. Enligt beslutet från Förvaltningsrätten fyller förbundet samma funktion som religiös verksamhet, och därför ska godkännas som trossamfund. Gudstro är därmed inget krav för vad staten anser vara ett trossamfund.

”Inte särbehandla livsåskådningar”

– Dagens besked är ett steg på vägen till att den svenska staten blir sekulär och livsåskådningsneutral på riktigt. Humanisterna är ett livsåskådningssamfund, likt religiösa trossamfund, men har i alla tider nekats delaktighet i trossamfundsdialoger och statligt stöd, eftersom vi saknar gudstro. En sekulär stat ska inte särbehandla olika livsåskådningar, och Humanisterna välkomnar att den sekulära humanismen får vara del av den bredare gemenskapen, säger Humanisternas ordförande, David Rönnegard i ett uttalande.

Humanisterna beskriver godkännandet som ett betydelsefullt beslut, som bland annat innebär att förbundet kan och ska ansöka om vigselrätt. Det blir även möjligt att låta medlemsavgifter betalas via skattsedeln, och att få statligt stöd som trossamfund. Därutöver förväntar sig Humanisterna att bli inbjudna till statliga dialoger och råd där trossamfund ingår.

Bland de frågor som drivs av Humanisterna finns att barn från 12 års ålder ska ges rätt att gå ur trossamfund utan vårdnadshavares medgivande, samt att den obligatoriska skolan ska vara icke-konfessionell. Under det senaste årets Koranbränningar har förbundet även kritiserat förslaget om ett förbud mot brännande av böcker som anses heliga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV