Radar

Bankernas utsläpp dubbelt så stora som Sveriges

Skillnaderna mellan bankernas utsläpp är stora.

Sveriges fem största banker orsakar klimatutsläpp på uppåt 100 miljoner ton växthusgaser varje år, visar en ny rapport från Fair finance guide och Naturskyddsföreningen. Det är dubbelt så mycket som hela landets utsläpp. 

– Bankerna gör rekordvinster samtidigt som de använder kundernas pengar till klimatskadlig verksamhet och gör allt för lite för att ställa om. Det tror jag att många svenska bankkunder tycker är upprörande, säger Jakob König som leder initiativet Fair finance guide på den ideella organisationen Sveriges konsumenter i ett uttalande.

Fair finance guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. Den nya undersökningen som Fair finance guide gjort tillsammans med Naturskyddsföreningen är den första kartläggningen av storbankernas klimatpåverkan någonsin.

Utsläppen orsakas nästan helt och hållet från företag och andra verksamheter som bankerna lånar ut pengar till. SEB, Nordea, Danske Bank, Swedbank och Handelsbanken orsakar tillsammans utsläpp på nära 100 miljoner ton växthusgaser varje år. Det är dubbelt så mycket som hela Sveriges utsläpp.

Stora skillnader mellan bankerna

Skillnaderna mellan bankerna är stora, där SEB är värst med 34 miljoner ton växthusgaser, och Handelsbanken orsakar minst utsläpp med 8 miljoner ton. Över hälften av SEB:s utsläpp kommer från utlåning till olje- och gasbolag. Detta trots att sektorn endast utgör två procent av bankens totala utlåning. ”Anmärkningsvärt”, enligt Naturskyddsföreningen.

– Det här visar hur klimatskadlig utlåningen till fossilbranschen är. Bankerna har ju länge sagt att utlåning till oljebolag står för en mycket liten del, men vår granskning visar hur stora utsläpp den orsakar, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Bankerna skiljer sig även i hur de ställer sig till utlåning till bolag som ökar sin utvinning av fossila bränslen. Endast Handelsbanken och Danske bank har slutat låna ut pengar till sådana bolag. 

Ingen av bankerna har som mål att minska utsläppen på kort sikt, enligt rapporten. En slutsats är att bankerna saknar omställningsplaner som minskar utsläppen från utlåning i linje med Parisavtalet. 

– Nu måste bankerna anta ordentliga handlingsplaner som gör att utsläppen minskar snabbt. SEB, Nordea och Swedbank måste stoppa nya lån till bolag som ökar utvinningen av olja, kol och gas, säger Karin Lexén.

Alternativen

För den som vill undvika att placera pengar i banker som investerar i fossila bränslen har Fair finance guide en tidigare vägledning att utgå ifrån. Där får Ekobanken bäst betyg, 100 procent i fråga om klimatförändringar. Banken har enligt granskningen ingen utlåning till fossil energi. Det har inte heller JAK medlemsbank, som betyget 95 procent eftersom banken ställer sig bakom 95 procent av de viktigaste principerna för att motverka klimatförändringarna.

Ytterligare sju banker är hållbarhetsrankade av Fair finance guide. Läs deras betyg och vad de innebär här.

Bara två av storbankerna har slutat låna ut pengar till bolag som ökar sin utvinning av fossila bränslen. Grafik: Naturskyddsföreningen

Läs hela rapporten The real carbon footprint of Swedish banks här.

Fair finance guide

Fair Finance Guide granskar hur hållbart banker och andra finansaktörer investerar och lånar ut pengar. Syftet är att ge konsumenter och allmänheten större insyn och möjligheter att påverka som kunder.

Initiativet finns i 21 länder och leds i Sverige av Sveriges Konsumenter i samarbete med Naturskyddsföreningen, Diakonia Fair Action och World Animal Protection.

Källa: Naturskyddsföreningen


Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV