Radar

Myror vårdar sårskador med egen antibiotika

En matabelemyra (överst) tar hand om såret på en myra vars ben bitits av i ett slagsmål med termiter.

Myror skadar sig ibland när de söker föda, ibland allvarligt. Men åtminstone en art kan konsten att behandla infekterade sår – med egentillverkad antibiotika.

Arten ifråga är den så kallade matabelemyran (Megaponera analis). Den är vanlig i hela Afrika söder om Sahara, och lever som jägare där myrorna ger sig ut på expeditioner i stora grupper för att hämta hem föda.

Intressant nog har arten en mycket smal diet – den lever enbart på termiter. Detta medför stora risker eftersom termiterna har soldater med väldiga käkar som försvarar sin koloni med stor kraft.

Svåra skador

I en ny studie som publiceras i Nature Communications har forskare funnit att upp till 22 procent av myrorna förlorar ett eller två ben som ett resultat av attacker från soldattermiter i samband med räder mot termitstackar. Djuren observerades i sin naturliga miljö i Elefenbenskusten i Västafrika.

De skadade myrorna bärs alltid tillbaka till kolonin av andra myror. Väl där behandlas deras sår av arbetare som slickar såren rena. De hämtar samtidigt vätska från en speciell körtel på sidan av kroppen och stryker vätskan över såret på den skadade myran.

Effektiv antibiotika

Vätskan innehåller 112 enskilda komponenter varav hälften uppenbarligen är bakteriedödande eller sårläkande – en effektiv form av antibiotika.

Behandlingen är häpnadsväckande effektiv. Dödligheten hos myror med infekterade sår minskar med 90 procent jämfört med myror som inte genomgått behandling.

– Med undantag av människor känner jag inte till någon annan levande varelse som kan utföra så sofistikerad medicinsk sårbehandling, säger studiens ledare Erik Frank, biolog vid universitetet i Würzburg i Tyskland.

Han påpekar att matabelemyran med all säkerhet inte är ensam om den här förmågan. Den finns sannolikt hos många fler arter av myror.

Möjligen kan de ämnen som myrorna använder i sårbehandlingen resultera i nya typer av antibiotika för människor.

Fakta: Myror

Myrorna (Formicidae) är en familj bland de sociala insekterna. De är närmast släkt med getingarna.
Cirka 14 000 arter är kända men det verkliga antalet är sannolikt cirka 22 000 arter. De finns i alla världsdelar utom Antarktis. De lever i kolonier som kan omfatta flera miljoner individer. Nästan alla individer är honor som är mycket nära släkt med varandra, oftast systrar. De är i de flesta fall sterila och delas upp i arbetare och soldater.

Källa: Universitetet i Würzburg
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV