· Krönika

Dödligt svek att förneka fakta om uppvärmningen

Utbyggnaden av vindkraft i Sverige bromsar eftersom regeringen vill ersätta den med kärnkraft. Det är helt tvärtemot den rapport som regeringen själv har beställt från Energimyndigheten, som kom förra året.

Enligt Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering behöver utbyggnadstakten av elproduktion och elnät vara ”historiskt hög” för att möta framtidens energibehov. ”Landbaserad vindkraft bedöms framför allt vara det kraftslag som har den tekniska och ekonomiska möjligheten att stå för det största tillskottet i elproduktionen givet den korta tidshorisonten och andra kraftslags nuvarande förutsättningar”, står det i rapporten som har tagits fram i samverkan med Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket. Man konstaterar att det på lite längre sikt är framför allt havsbaserad vindkraft som bäst fyller på produktionen. Vindkraftverk på land tar mellan 1–3 år att bygga men tillståndsprocesserna närmare tio år. Med Miljöpartiet i förra regeringen fick processerna fart och många är nära att komma igång. Men nu drar sig alltså elbolagen ur, eftersom regeringen har tagit bort subventioner och det finns en osäkerhet om vindkraftverk kommer att missgynnas när regeringen storsatsar på kärnkraft. Det är många år som nu bara kastas bort, mitt i energikrisen.

Anledningen till att rapporten inte nämner kärnkraften är att den tar i snitt 16 år att få i drift. De storsatsningar som har gjorts på nya kärnkraftsanläggningar runtom i världen har blivit kraftigt försenade och fördyrade, som i Finland (20 år, 14 års försening och tre gånger dyrare än beräknat – 100 miljarder kronor), Frankrike (10 år försenad, fem gånger dyrare – 200 miljarder kronor) och Storbritannien (kallad världen dyraste kraftstation som ännu inte är i drift).

Av världens 10 dyraste byggnader är sex kärnkraftverk. Detta bekymrar på intet sätt den svenska regeringen. Tillståndsprocessen har inte ens startat men man påstår ändå att om tio år ska ny kärnkraft finnas på plats. Vad är det Sverige kan så mycket bättre än alla andra länder i världen när det kommer till att bygga och driftsätta kärnkraftverk? Det vore verkligen önskvärt om man kunde presentera det för att lugna kritiker och experter som oroar sig för att Sverige kommer att drabbas av mycket stora problem de närmaste 20 åren. Sverige har varit Europas största nettokraftexportör av energi och dessutom bäst på förnyelsebar och fossilfri energi. Det är tack vare vår vindkraft. Den som regeringen nu åsidosätter trots att ny vindkraft skulle kunna komma igång inom de närmaste åren.

Jorden rusar mot 1,5 graders höjd medeltemperatur och experter säger att chansen att klara att bromsa uppvärmningen till 1,5 grader är mindre än 15 procent. Snarare pratar man om det dubbla och koldioxidutsläppen fortsätter att öka, inte minska. Tre graders uppvärmning anses av många forskare vara bortom alla tipping points och konsekvenserna är groteska

Fakta och kunskap finns tillgänglig. Ändå väljer många, inklusive våra styrande politiker, att förneka, förlöjliga och motarbeta skadereducerande åtgärder. Det är ett dödligt svek.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV