Radar

Bin producerar mindre honung i USA

Under det senaste årtiondet har binas honungsproduktion minskat i USA trots ett ökat antal bin.

Honungsbiets produktion av honung i USA har minskat under det senaste årtiondet. Flera faktorer, bland annat en kraftig ökning av bekämpningsmedel, försämrad jord och klimatförändringar, ligger bakom minskningen. Det kommer en amerikansk studie fram till.

I USA har bioodlare under det senaste årtiondet uppmärksammat att honungsbin producerar mindre honung än tidigare. Skälet till det har bland annat att göra med en kraftig ökning av bekämpningsmedel, liksom att mycket mark har förändrats från blomrika fält till jordbruksmark med bara ett växtslag, liksom försämrad jordkvalitet. Enligt forskaren Gabriela Quinlan från Penn State University vittnar biodlare runt om i USA om att honungen har minskat:

– Det är något vi ser i många delstater, säger hon till The Guardian

Efter att antalet bin minskade kraftigt i början av 2000-talet har bisamhällen sedan dess lyckats att återhämta sig. Men trots ett ökat antal bin har produktionen av honung minskat med ungefär knappt 250 gram per år i USA. Ytterligare en förklaring till detta har att göra med klimatförändringarna. Ett varmare klimat har sedan i början av 1990-talet orsakat förändrade regnmönster, det och ett mer extremt väder har påverkat bin och biodlare. Och klimatförändringarnas effekter är svårare att hantera än de andra orsakerna till den minskade honungsproduktionen, menar forskarna:

– Vi kan hantera mark vad gäller att minska bekämpningsmedel men långsiktigt måste vi fundera över vilka grödor vi kan plantera med dessa förändrade klimatvillkor, säger Christina Grozinger som är medförfattare av studien, till tidningen. 

Inte bara bin drabbas av dessa försämringar, som även drabbar insekter i stort. Forskare har varnat för att det också kommer att påverka skördar i allmänhet och orsaka försämringar i ekosystemen om problemen inte åtgärdas skyndsamt. 

Fakta: Klimatförändringarnas påverkan på bina

Under det senaste årtiondet var antalet bisamhällen i USA omkring 8 procent fler än 2000-talets första decennium. Trots att bisamhällena har hämtat har mängden honung de producerar minskat. Enligt en ny studie vid Penn State University producerade det genomsnittliga bisamhället i USA omkring 31 kilo honung per år under perioden 2000–2009. Under det senaste årtiondet har den siffran sjunkit till omkring drygt 25 kilo per år i genomsnitt. 

Den minskade produktionen av honung förklaras av forskarna bland annat med att användningen av bekämpningsmedel har ökat kraftigt, att mycket mark har gjorts om från blomrika fält till jordbruksmark med monokultur. Dessutom påverkar klimatförändringarna honungsproduktionen. 

Bin är avgörande för människans livsmedelsförsörjning. Omkring en tredjedel av alla livsmedel är direkt eller indirekt beroende av pollinering. Utan bin och andra pollinerare skulle många produkter som bland annat frukt och grönsaker försvinnass från mataffärernas hyllor enligt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

Det finns nio olika typer av honungsbin i världen. Sammanlagt finns det över 20 000 arter av bin.

Studien Examining spatial and temporal drivers of pollinator nutritional resources: evidence from five decades of honey bee colony productivity data är publicerad på den vetenskapliga sajten IOP science.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV