Radar

Nytt sätt att mäta varors sociala hållbarhet

Först ut med social produktdeklaration är ett tåg från Hitachi rail.

Sedan 25 år tillbaka mäts produkters hållbarhet när det gäller miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Och nu ska även social hållbarhet över produkters livscykel kunna mätas, i världens första sociala produktdeklaration, skapad av ett dotterbolag till IVL Svenska miljöinstitutet.

En social produktdeklaration (SPD) ger en bild av en produkts eller tjänsts sociala hållbarhetsprestanda ur hela dess livscykel, från produktion till avfall alternativt återvinning. Den redovisar allt arbete i hela värdekedjan kring produkten, och utvärderar i vilken mån det efterlever etiska och socialt ansvarsfulla arbetsmetoder. Det kan röra sig om anställdas säkerhet, rättvisa löner, jämställdhet och arbetslagar.

– Vi är väldigt glada och stolta över att publicera den första sociala produktdeklarationen. En SPD ger en mer komplett bild av hur en produkt påverkar samhället. Vi hoppas att fler organisationer och företag ser det och väljer att ta fram SPD:er för sina produkter och tjänster, säger Gustav Sandin Albertsson, expert på livscykelanalyser på IVL i ett pressmeddelande.

SPD:n verifieras genom en tredje part, för att försäkra sig om att de håller måttet och blir jämförbara. 

Den sociala produktdeklarationen är utvecklad av EPD International, ett dotterbolag till IVL Svenska miljöinstitutet. Först ut med denna deklaration är det multinationella företaget Hitachi rail, som tagit fram en SPD för en specifik tågtyp.

Gustav Sandin Albertsson tror att verktyget kan bli kraftfullt när det gäller att förbättra hållbarheten inom exempelvis offentlig upphandling.

– Företrädesvis används den tillsammans med EPD:er (miljövarudeklaration, reds anm.) för att måla en bredare bild av produkters hållbarhetsprestanda. För organisationer som tar sociala frågor på allvar kan en SPD vara användbar för att visa upp detta i branscher förknippade med till exempel dåliga arbetsförhållanden.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV