Radar

Brå ska studera barn som misstänks för brott

Justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att ta fram kunskap om utredningar där barn under 15 år misstänks för brott.

Brå ska bland annat beskriva den grupp barn som utretts för brott och deras livssituation, de brott det handlar om och vilka insatser samhället gjort såväl innan som efter brottet.

Förundersökningar mot barn under 15 år får inte inledas, däremot får utredningar under vissa omständigheter göras för att klarlägga omständigheter kring brottet.

”För att öka träffsäkerheten i samhällets åtgärder behövs mer kunskap, bland annat om utredningar rörande barn under 15 år som misstänks för brott. Därför har vi gett det här uppdraget till Brå”, uppger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i en skriftlig kommentar.

Uppdraget ska redovisas till justitiedepartementet senast den 18 juni 2025.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV