Radar

Inget redaktionsstöd till Landets Fria Tidning

Kaffekopp står på flera dagstidningar invid en datorskärm och mobilskärm.

På måndagen meddelade Mediestödsnämnden fördelningen av 2024 års mediestöd. Landets Fria Tidning får inte det nya stödet, allmänt redaktionsstöd. Istället får tidningen ett övergångsstöd som kommer att fasas ut helt senare.

Mediestödsnämnden har delat ut 810 miljoner kronor i fyra olika former av mediestöd av den sammanlagda dryga miljard som nämnden har haft till sitt förfogande. 166 medier har tilldelats stöd de nya stöden allmänt redaktionsstöd, utökat redaktionsstöd, övergångsstöd och distributionsstöd. 

Övergångsstödet beräknas på hur länge en publikation har haft stöd mellan 2019–2023 och försvinner helt och hållet senaste 2028, men stödet minskar årligen. För flera tidningar kommer övergångsstödet betalas ut ännu kortare tid. 

För att få allmänt redaktionsstöd ska mediet dels nå upp till de allmänna reglerna som gäller för mediestöd, dels bedriva relevant lokal och regional nyhetsförmedling, vara av ”särskild vikt för mediemångfalden” eller vara av betydelse ”för grupper som är underförsörjda när det gäller journalistisk bevakning”.

Landets Fria Tidning får inte det nya allmänna redaktionsstödet. Inte heller de andra publikationerna inom Mediehuset Grön Press – Syre, Tidningen Global och Fempers Nyheter – allmänt redaktionsstöd. 

Inte heller andra så kallade nischtidningar som Tidningen Arbetaren, Flamman, Offensiv, Proletären får allmänt redaktionsstöd. Däremot får Dagens ETC såväl allmänt redaktionsstöd som övergångsstöd. Flammans chefredaktör Leonidas Aretakis är kritisk till Mediestödsnämndens beslut och resonemang kring vad som bedöms vara av särskild vikt för mediemångfalden: 

– Nio av tio stora dagstidningar är borgerliga och vid sidan av det finns det en handfull vänstertidningar. Nämndens bedömning är att vi inte bidrar till mediemångfalden för att vi är för små, en obegriplig logik. Eftersom den borgerliga dominansen är så stor och vänstermedierna så små, så ska de också försvinna. Jag kämpar för att förstå hur de tänker, säger han till Journalisten på måndagen

Mediestöd

Alla medier som har beviljats stöd, och vilken form av stöd de har fått, finns att läsa på Medienämndens hemsida.  

Det nya mediestödet infördes den 1 januari i år och i samband med det upphörde det gamla presstödet som har funnits sedan 1970-talet. En skillnad här är att det tidigare stödet var ett rättighetsstöd, nu är det inte längre möjligt att veta hur stort stöd man får eftersom det nya stödet lämnas i mån av tillgång på medel.

Mediestödsnämndens beslut kan inte överklagas.

Mediestödet har beviljats till 166 medier i fyra olika stödformer. 

152,9 miljoner kronor lämnas till 140 medier i allmänt redaktionsstöd

167,3 miljoner kronor lämnas till 92 medier i utökat redaktionsstöd för 290 insatser för svagt bevakade områden eller insatser på nationella minoritetsspråk

489,9 miljoner kronor lämnas till 72 medier i övergångsstöd

102 medier beviljas distributionsstöd

Mediestödsnämnden
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV