Radar

C: Skrota överskottsmål och satsa på infrastruktur

Centerpartiets och ekonomisk-politiska talesman Martin Ådahl vid en pressträff om partiets förslag om investeringsbehoven i svensk infrastruktur i riksdagens presscenter i Stockholm.

Centerpartiet kan tänka sig att slopa överskottsmålet. Men bara om pengarna öronmärks till vissa typer av satsningar, som infrastruktur.

Centerpartiet vill se ett ”Sverigelyft” för infrastrukturen. Det innebär att den underhållsskuld på 150 miljarder kronor som Trafikverket har identifierat, som också ska räcka till planerade satsningar, ska betalas av till 2035.

För att finansiera satsningarna så svänger Centern nu kring överskottsmålet.

Enligt partiets ekonomiskpolitiska talesperson Martin Ådahl är det Sveriges historiskt låga statsskuld som gör att partiet nu kan tänka sig att skrota det.

– Det finanspolitiska ramverket har tjänat oss väl. Det tog oss ur 90-talets skuldkris, det har rustat oss inför en åldrande befolkning, säger han och fortsätter:

– Nu är vi beredda att se över överskottsmålet till förmån för ett balansmål, med villkoret att pengarna öronmärks för satsningar som ökar Sveriges produktiva förmåga.

Centerpartiet tänker sig en lista över vad pengarna från överskottsmålet ska kunna gå till, där partiet pekar ut infrastrukturen som viktigast. Tanken med listan är att pengarna inte ska kunna användas ”till vad som helst”.

– Vi försöker bygga vidare för framtiden på ett sätt som gör att vi inte bara släpper vår kloka finanspolitik, säger Martin Ådahl.

Hur ser ni på att använda pengarna till satsningar på till exempel klimat och försvar?

– Jag skulle vilja understryka att infrastrukturen är den viktigaste satsningen vi gör för klimatet. Det är även viktigt för beredskapen och Sveriges förmåga att försvara sig, säger han och fortsätter:

– Men det här är tänkt att vara sådant som gör att Sveriges tillväxt ökar. Annat, som klimatet och försvaret, måste vi klara inom den vanliga finansieringen.

Vad är överskottsmålet?

Det finanspolitiska ramverket som gäller sedan 2019 anger att budgeten ska gå med överskott på 0,33 procent av BNP över en konjunkturcykel.

Ett balansmål skulle ge regeringen mer pengar att spendera, eftersom man behöver spara mindre. Ett sådant mål skulle innebära att budgeten behöver vara i balans, i stället för att som i dag ha en viss summa pengar över.

Källa: Finansdepartementet, TT
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV