Radar

Tre av tio har påverkats av klimatförändringar i sitt yrke

Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nästan var tredje tjänsteman har redan i dag påverkats av klimatförändringar i sin yrkesutövning. Det framgår av en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av TCO som vill att arbetsplatserna ska rustas för att hantera ett varmare klimat. 

Tre av tio tjänstemän svarar i undersökningen att de redan har påverkats av klimatförändringar i sin yrkesutövning. På frågor om vad de tror kommer att påverka deras arbetssituation mest i framtiden lyfter tjänstemännen fram smittspridning, psykisk ohälsa, extremväder och värmeböljor. 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) anser att det är hög tid att ta ett helhetsgrepp över hur arbetsplatser ska hantera ett varmare klimat. Där ingår att klimatanpassa arbetsplatser, se över anställdas utrustning och rutiner. Det handlar också om att många arbetsplatser riskerar att bli mer belastade i takt med att klimatförändringarna slår igenom: En ökad smittspridning av sjukdomar i ett varmare klimat innebär fler vårdtillfällen som hälso- och sjukvården måste kunna hantera.

– Många tjänstemän kommer i framtiden stå i första linjen med att hantera effekterna av klimatförändringarna. Det är sjuksköterskan som behöver hantera värmeböljor och smittspridning. Det är tjänstemän i kommuner och regioner som får en ökad arbetsbelastning när jordskred och översvämningar behöver hanteras. Då behöver de få rätt verktyg för att kunna göra jobbet, säger Therese Svanström, ordförande för TCO, i ett pressmeddelande

Foto: TCO

”Chans höja beredskapen”

TCO vill att regeringen i sin kommande strategi för klimatanpassning, som ska vara klar i mars, inkluderar en plan för hur arbetsplatser och arbetsmiljö ska anpassas. TCO föreslår flera åtgärder: Bland annat att Arbetsmiljöverket ska få i uppdrag att arbeta med klimatanpassning, att arbetsplatser anpassas för ett varmare klimat, att skyddsombuden ska få ökad kunskap om klimatanpassning, att finansieringen av klimatanpassningen stärks och att klimatanpassa offentlig upphandling ska bli ett krav. 

– Kostnaderna för klimatanpassning är stora, men kostnaderna för att inte göra något är ännu större. I den kommande nationella strategin för klimatanpassning har regeringen chansen att höja beredskapen i denna helt avgörande fråga. Vi hoppas att regeringen tar den chansen, säger Therese Svanström.

Fakta: Arbetsplatser i ett varmare klimat

TCO har gett Novus i uppdrag att undersöka hur klimatförändringar har påverkat tjänstemän i sin yrkesutövning, och vad tjänstemän tror att de kommer drabbas av framåt. 1 222 förvärvsarbetande tjänstemän har svarat på undersökningen som genomfördes i oktober och november 2023.

Av svaren framgår att nästan tre av tio tjänstemän redan i dag har påverkats av klimatförändringar i sin yrkesutövning. I framtiden tror tjänstemän att smittspridning, psykisk ohälsa, extremväder och värmeböljor som en konsekvens av klimatförändringar kommer att påverka dem i framtiden. 

TCO anser att Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att arbeta med klimatanpassning så att arbetsplatser blir rustade att hantera klimatförändringar som riskerar att försämra arbetsmiljön om lokaler till exempel inte rustas för att klara av värmeböljor eller annat extremväder. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV