Radar

Antal vindkraftverk har ökat med 880 procent på 20 år

Vindkraftverk i Tomelilla.

Västra Götaland har 615 vindkraftverk och Skåne har 443, vilket gör att länen ligger i topp över flest antal vindkraftverk i Sverige. Sammanlagt finns nu över 5 200 vindkraftverk i landet, vilket är en ökning med 880 procent under de senaste 20 åren, visar SCB i en ny rapport. 

Från omkring 530 vindkraftverk i Sverige 2002 hade Sverige år 2022 fler än 5 200 vindkraftverk:

– Det motsvarar en ökning av antalet vindkraftverk med över 880 procent de senaste 20 åren, säger SCB:s Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem och en av författarna till rapporten Markanvändningen i Sverige 2020, i ett pressmeddelande. 

I topp över flest antal vindkraftverk ligger Västra Götaland och Skåne, med 615 respektive 443 vindkraftverk. Minst antal vindkraftverk finns i Kronoberg och Västmanlands län med 9 respektive 4 vindkraftverk. Sammanlagt finns det nu vindkraftverk i 200 av landets 290 kommuner. 

Bebyggelse inom 800 meter från ett vindkraftverk räknas som ett influensområde,  enligt en definition från Energimyndigheten. Alla vindkraftverk har en påverkan på miljön baserat på hur stor anläggningen är och hur omfattande ljudalstringen är. När vindkraftverk ska anläggas beräknas skyddsavstånd för väg, järnväg och annan infrastruktur, och zonerna för bullerstörning har med tiden ökat eftersom vindkraftverken har blivit större.

– Länen med störst andel influensområde, alltså andel landareal inom 800 meter från vindkraftverk, är Halland och Skåne. I Hallands län rör det sig om 4,4 procent av landarealen och i Skåne om 3,8 procent, säger Stefan Svanström.

– I hela Sverige var knappt 31 000 personer folkbokförda inom 800 meter från ett vindkraftverk år 2020.

Sammanlagt beräknas knappt en procent av Sveriges landareal befinna sig inom ett influensområde. 


Fakta: Vindkraftverk i Sverige

Under de senaste 20 åren har antalet vindkraftverk i Sverige ökat med 880 procent – från omkring 530 år 2002 till över 5 200 år 2022.

Flest antal vindkraftverk finns i Västra Götaland och Skåne, med 615 respektive 443 vindkraftverk, därefter kommer Norrbotten, Västernorrland och Jämtland med 410, 409 respektive 376 vindkraftverk.

I Stockholms län finns 26 vindkraftverk. Minst antal vindkraftverk finns i Uppsala, Kronoberg och Västmanlands län med 18, 9 respektive 4 vindkraftverk. Sammanlagt finns det vindkraftverk i 200 av landets 290 kommuner. 

Bebyggelse inom 800 meter från ett vindkraftverk räknas som ett influensområde, enligt en definition från Energimyndigheten. Sammanlagt beräknas knappt en procent av Sveriges landareal befinna sig inom ett influensområde. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV