Radar

Megaöversvämningar kan ofta förutses

Översvämning i Åre, augusti 2023.

En stor majoritet av de kraftiga översvämningarna i Europa de senaste 200 åren hade kunnat förutses, enligt en ny studie. För att förutse kommande översvämningar är det dock viktigt att man drar erfarenhet av vad som hänt på andra platser i Europa med liknande naturgeografisk karaktär.

Den nya studien visar att hela 95,5 procent av de 510 extra kraftiga översvämningar som dokumenterades i Europa under de senaste dryga 200 åren hade kunnat förutses baserat på tidigare översvämningar på liknande platser. Det innebär att ”lokala överraskningar inte är överraskande på kontinental nivå”, skriver forskarna i studien

De har sammanställt uppgifter från 8 000 mätstationer runt om i Europa mellan 1810 och 2021. Forskarna menar att de metoder som har använts för att försöka förutsäga översvämningar ofta antingen bygger på lokal eller regional information och att det inte räcker. För att skapa bättre förberedelser inför kommande megaöversämningar och på så sätt rädda liv krävs att man går över nationsgränserna och lär från andra platser i Europa.

Det innebär att svenska kommuner framöver bör hämta information från andra platser i andra länder, som har liknande förutsättningar vad gäller väder, berggrund, markanvändning, topografi, jordart och antal sjöar. Det betonar Berit Arheimer, professor i hydrologi vid SMHI och medförfattare till studien:

– De här skyfallsliknande regnen kan hamna överallt. Det är inte säkert de hamnar där de hamnat förut, men liknande händelser uppstår i områden med liknande klimat och liknande naturgeografiska karaktär. Det gäller att zooma ut ordentligt och inte bara titta på det specifika vattendraget man är intresserad av, säger Berit Arheimer till Forskning och framsteg.

En rad länder har naturgeografi lik svenska förhållanden

• Studien Megafloods in Europe can be anticipated from observations in hydrologically similar catchments publicerades i Nature Geoscience tidigare i november. Berit Arheimer är professor i hydrologi vid SMHI och medförfattare till studien. 
• Uppgifter från 8 000 mätstationer runtom i Europa har sammanställts. Av 510 extra kraftiga översvämningar, megaöversvämningar, mellan 1810 och 2021 hade 95,5 procent kunnat förutses.
• För att inte överraskas av megaöversvämningar är det viktigt att inte bara titta lokalt eller regionalt utan jämföra sig med andra platser i Europa med liknande klimat och naturgeografisk karaktär. 
• Forskarna delar in Europa i fem hydrologiska storregioner som har liknande vattenförhållanden. Studien visar att de norra delarna av Sverige har liknande förhållanden som Finland, norra Norge och norra Ryssland, medan västkustens förhållanden liknar dem på Island och Storbritannien, och östra Sverige kan titta på Litauen och Polen. 
Källa: Nature Geoscience, Forskning och framsteg


Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV