Radar

Bekämpningsmedel skadar humlor – trots skärpta regler

En humla på blomma.

Bekämpningsmedel som används inom jordbruket orsakar ”betydande skador” på humlor trots att EU har infört strängare regler mot bekämpningsmedel. Det framkommer i en ny studie från Lunds universitet, som konstaterar att mer måste göras för att skydda humlor och andra pollinatörer.

Forskare, biodlare och lantbrukare har samarbetat i studien som ingår i det paneuropeiska projektet Posh Bee som övervakar bins och humlors hälsa. Studien har på landskapsnivå över Europa granskat hur bekämpningsmedel påverkar pollinatörer, och kommer fram till att humlor fortfarande skadas av vanliga bekämpningsmedel.

– Med den största experimentella fältplaceringen av någon pollinatör ser vi att humlor stöter på flera bekämpningsmedel i jordbrukslandskap, vilket leder till färre avkommor. Dessutom orsakar bekämpningsmedel mer skada i landskap med mindre habitat, säger Charlie Nicholson, biologiforskare vid Lunds universitet i ett pressmeddelande. 

Den nya tvärvetenskapliga studien konstaterar att ett hållbart jordbruk måste balansera vikten av avkastning på skördar å ena sidan, med vilka skador ett bekämpningsmedel orsakar på organismer som pollinatörer som humlor å andra sidan. 

EU har skärpt regleringen av hur bekämpningsmedel får användas men humlor och andra pollinatörer fortsätter att skadas. I och med fältstudierna från ett hundratal platser i åtta europeiska länder bidrar den nya studien också till en djupare förståelse för humlors och bins hälsa.

Nyligen röstade EU-parlamentet nej till ett förslag från EU-kommissionen om ”hållbar användning av växtskyddsmedel.” Maj Rundlöf, biologiforskare vid Lunds universitet, beklagar att kommissionens förslag om att minska användningen och risken med bekämpningsmedel med 50 procent till 2030 inte fick stöd av parlamentet.  

– Vår studie kunde ha använts för att planera hur vi skulle kunna minska risker med bekämpningsmedel och få friskare humlesamhällen, säger hon i pressmeddelandet.

Fakta: Humlor utsätts för flera bekämpningsmedel

Den nya studien ingår i det paneuropeiska projektet Posh Bee som övervakar och försöker förbättra hälsan för pollinatörer som bin och humlor. Såväl forskare som biodlare och lantbrukare har samarbetat i den tvärvetenskapliga studien Pesticide use negatively affects bumble bees across European landscapes som har publicerats i Nature. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV