Radar

Återvunnen textil ingen självklar klimatvinst

I Malmö finns sedan 2020 en storskalig automatisk textilsorteringsanläggning, resultatet av ett forskningsprojekt som leds av IVL Svenska miljöinstitutet Arkivbild.


Den svenska textilkonsumtionen orsakar stora utsläpp, och återvinningen av textil behöver öka. Men klimatvinsten är inte självklar, visar en ny studie från IVL Svenska miljöinstitutet. 

Modeindustrin beräknas stå för 10 procent av världens koldioxidutsläpp. Det är mer än alla internationella flygningar och sjöfart tillsammans. 

Varje europé slänger i genomsnitt elva kilo textil per år. I dag återvinns endast en procent av alla kasserade tyger. Men hur stor vore klimatvinsten egentligen om återvinningen skalades upp till 26 procent år 2035? Det har IVL Svenska miljöinstitutet undersökt, och kommit fram till att återvinning inte undantagslöst är en vinst för klimatet.

– En viktig del är att se till att återvinningssystemen är energieffektiva och att det återvunna materialet verkligen ersätter nyproduktion, så inte textilberget växer ytterligare, säger Gustav Sandin Albertsson, forskare och projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Förutom resurseffektiva återvinningssystem och användning av energi med låg klimatpåverkan krävs alltså att det återvunna materialet leder till att produktionen av ny textil fasas ut, ifall någon klimatvinst ska göras. 

Den så kallade ersättningsgraden måste vara minst 44 procent, enligt IVL.

– Det innebär att ett kilo återvunnen textil måste ersätta åtminstone 0,44 kilo nyproducerad textil för att en storskalig textilåtervinning ska leda till minskad klimatpåverkan. För att nå dit måste vi producera återvunna fibrer som håller hög kvalitet men också anta en politik som aktivt arbetar för att fasa ut primärfiberproduktion, säger Gustav Sandin Albertsson.

Och även om materialåtervinningen ökar från en till 26 procent skulle klimatpåverkan från textilindustrin endast minska med 1,2 miljoner ton per år. I dag orsakar vår textilkonsumtion utsläpp på över 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år. 

Dessutom kräver produktionen av textilfibrer stor mängder vatten, kemikalier, råvaror och landyta, och bidrar till stor miljöpåverkan utöver klimatbelastningen.

– Så det behövs insatser på andra områden men också att vi minskar vår textilkonsumtion markant, säger Gustav Sandin Albertsson.

Läs mer i rapporten Does large-scale textile recycling in Europe reduce climate impact?

Tips för en mindre miljöbelastande garderob


1. FÖRLÄNG LIVSLÄNGDEN – VÅRDA OCH ANVÄND DET SOM REDAN FINNS

Ur miljö- och klimatsynpunkt är det alltid bäst att fokusera på lång aktiv livslängd, alltså att vårda och använda det som redan finns så länge som möjligt. 

Det kan du göra genom att
• Välja produkter med hög kvalitet som du vill använda många gånger, 
• Hålla plaggen rena på ett så skonsamt sätt som möjligt (vädra, tvätta bort enstaka fläckar för hand och följ tvättråden), 
• Lappa och laga små hål innan de hinner bli stora
• Sy om plagg du redan har om de inte passar

2. MINSKA NYKONSUMTIONEN
• Handla begagnat, hyr eller låna plagg istället för att konsumera nytt.
• Måste du köpa nytt – välj miljömärkt.

3. OANVÄNDA KLÄDER?
• Ge bort, sälj, byt eller lämna för återanvändning till en frivilligorganisation eller annan insamlare. 
• Lämna till textilinsamling i andra hand.
Källa: Naturvårdsverket
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV