Radar

Jämställdhet i toppen sipprar ner i organisationen

Svenska publicservicebolagen har jämställda styrelser och ledningsgrupper.

Medieföretag med kvinnlig vd har mer jämställda styrelser, visar en kartläggning från Göteborgs universitet.
”Det är tydligt att en jämn könsfördelning i toppen sprider sig ner i organisationen”, säger Ulrika Facht, medieanalytiker.

Jämställda bolagsstyrelser hänger tydligt samman med andelen kvinnor på toppositioner. Det visar en kartläggning av Nordens 25 största medieföretag, där bland annat Sveriges television och Sveriges radio ingår. 

Under 2022 var i genomsnitt fyra av tio styrelseledamöter kvinnor, och 44 procent av företagen hade en kvinnlig vd. De företag med jämn könsrepresentation i styrelsen hade i betydligt högre grad en kvinna som vd medan manligt dominerade styrelser som regel hade en manlig vd.

Företag med kvinnlig vd hade också jämställda ledningsgrupper i större utsträckning än manligt styrda, visar kartläggningen.

− Det är tydligt att en jämn könsfördelning i toppen sprider sig ner i organisationen, säger Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom, Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande. 

− Resultaten understryker verkligen vikten av att fortsätta driva på arbetet med jämställdhet i styrande positioner. Och detta arbete börjar hos medieföretagens ägare som är de som utser styrelsens medlemmar, fortsätter hon.

Både Sveriges radio och Sveriges television har jämställda styrelser och ledningsgrupper. 

− Public service-företagen som är i allmänhetens tjänst har förväntningar på sig att leva upp till det här, vilket vi ser att de gör. De har ofta en kvinna som vd och de har jämställda ledningsgrupper. Det ger bättre förutsättningar för att företagens utbud också ska nå uppställda mål om jämställdhet, det som deras publik tar del av, säger Ulrika Facht.

Mer om undersökningen

• Kartläggningen avser 25 nordiska mediebolag under 2022.
• I genomsnitt för alla 25 undersökta bolagsstyrelser var 39 procent av ledamöterna kvinnor och 61 procent män.
• 17 av 25 företag hade jämställd bolagsstyrelse, vilket här betyder en fördelning mellan könen på 40–60 eller jämnare. Åtta hade det inte och i dessa var kvinnor i minoritet.
• 11 av 25 företag hade en kvinna som vd.
• 9 av de 17 företagen med jämställda bolagsstyrelser leddes av en kvinna som vd, och åtta av en man.
• 2 av 8 företag utan jämställd bolagsstyrelse hade en kvinna som vd.
• Samtliga sex public serviceföretag var jämställda i styrelsen och ledningsgruppen.
• Genomsnittet för de sex public serviceföretagen i kartläggningen var 50 procent kvinnor i styrelserna och 44 procent kvinnor i ledningsgrupperna. Samtliga företag har utsett en kvinna till vd.
Källa: Nordicom, Göteborgs universitet
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV