Radar

Vattenfall: Ny kärnkraft inte kommersiellt lönsamt 

”På kommersiell grund så kommer det inte vara möjligt att bygga de storskaliga reaktorerna, ens på lång sikt”, säger Vattenfalls vd Anna Borg.

Regeringen räknar starkt med ny kärnkraft för att Sverige ska att framställa så mycket el som omställningen till fossilfritt kräver. Men enligt det statliga energibolaget Vattenfalls vd Anna Borg är det inte kommersiellt lönsamt att bygga ny kärnkraft – om inte staten skjuter till pengar.

– På kommersiell grund så kommer det inte vara möjligt att bygga de storskaliga reaktorerna, ens på lång sikt, säger Vattenfalls vd Anna Borg i Ekots lördagsintervju.

Enligt Vattenfalls ägardirektiv ska bolaget agera affärsmässigt och generera vinst. Men om det ska vara möjligt måste staten gå in ekonomiskt och dela på risken, enligt Anna Borg.

– Med de små modulära skulle det kunna vara kommersiellt gångbart att bygga på lite längre sikt, men inte på kort och medellång sikt, fortsätter hon. 

De små modulära reaktorerna hon syftar på är tänkta att kunna byggas snabbare än dagens reaktorer. De har en effekt under 300 megawatt, jämfört med de svenska reaktorer som idag är i drift, som ligger på 1 000–1 500 megawatt.

Vattenfall vill investera i ny kärnkraft, enligt vd Anna Borg, och nu undersöker både bolaget och regeringen olika modeller för riskdelning mellan staten och kärnkraftsproducenter, enligt Sveriges radio.

Dubbelt så dyrt som vindkraft

I jämförelse med havsbaserad vindkraft är det mer än dubbelt så dyrt att bygga ny kärnkraft, enligt det Internationella energirådet IEA.

Enligt Tidöpartiernas så kallade snabbspår för ny kärnkraft ska utbyggnaden av energislaget underlättas på flera sätt, bland annat genom att kraftigt sänka ansökningsavgiften till Strålsäkerhetsmyndigheten som betalas när en ny reaktor ska byggas. Tidigare i år togs förbudet mot att bygga reaktorer på nya platser bort. 

Tidöpartierna har parallellt försvårat för ny vindkraft genom att staten inte längre betalar anslutningsledningar ut till vindkraftsparker. Ett beslut som fått Vattenfall att tveka kring den planerade anläggningen med havsbaserad vindkraft vid Kriegers flak utanför Trelleborg.  Anna Borg säger till Ekot att något beslut ännu inte är fattat men att hon tror det blir för dyrt att bygga om Vattenfall själva måste betala anslutningsledningarna.

– Jag tror att det blir svårt, det motsvarar närmare en tredjedel av projektkostnaden, så det är ju väldigt stora belopp, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV