Radar

Uttern inte längre hotad i Sverige

Uttern har återhämtat sig i Sverige.

Antalet uttrar i Sverige har ökat och arten kommer inte längre att räknas som hotad. Minskade miljögifter, förbättringar för utterns livsmiljöer och minskad risk för trafikolyckor är några av orsakerna till artens återhämtning.

Uttern har sedan 2006 ingått i ett åtgärdsprogram för hotade arter. I Sverige finns 130 åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper, och nu kan arbetet med uttern avslutas. Arten är inte längre hotad och kan komma att tas bort från den svenska rödlistan. 

– Glädjande nog har uttern ökat över hela landet. Vår bedömning är att arten är livskraftig, och den kan falla ur rödlistan vid nästa rödlistningstillfälle, säger Henrik Thurfjell, organismgruppsansvarig vid SLU Artdatabanken i ett pressmeddelande. 

– I dag uppskattas 4 000 uttrar kunna reproducera sig, men vi jobbar med att förbättra inventeringsmetodiken för att kunna göra exaktare beräkningar av populationens storlek. Uttern har också spritt sig till nya områden i Göta- och Svealand, fortsätter han.

Förbud av PCB avgörande

Förbudet mot miljögiftet PCB är den åtgärd som har haft störst inverkan på artens återhämtning. Vägpassager för medelstora däggdjur, som Trafikverket har infört, har också lett till minskad dödlighet för arten:

– Tack vare länsstyrelsernas arbete med åtgärdsprogrammen för hotade arter och övervakning har förutsättningarna för uttrarna förbättrats, säger Weronika Axelsson Linkowski, handläggare på Naturvårdsverkets artenhet.

Andra åtgärder som har syftat till att förbättra utterns livsmiljöer kring vattendrag och våtmarker har också haft en positiv inverkan. Tidigare fanns också jakt på uttern som hotade arten, men sedan 1969 är uttern fredad från jakt. 

– Uttrarna återhämtar sig som de flesta arter, långsamt till en början när de är få och sedan snabbare när de är fler och finns på fler platser, fortsätter Weronika Axelsson Linkowski.

Inte jagats sedan 1969

Uttern kommer inte längre att ses som en hotad art. Arbetet för att skydda arten som inleddes 2006 har inneburit att det i dag finns betydligt fler uttrar i Sverige. Omkring 4 000 av dem uppskattas kunna reproducera sig. 

Uttern har framför allt gynnats av förbudet mot miljögiftet PCB, ett samlingsnamn för 209 giftiga och svårnedbrytbara ämnen. 

PCB förbjöds i nya produkter 1978 men först 1995 förbjöds alla produkter som innehöll PCB. Ämnet i PCB bryts ner långsamt och finns därför fortfarande kvar i miljön.

Jakt på utter har varit förbjuden sedan 1969. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV