Radar

Unik dom: Klimataktivist slipper straff – på grund av klimatnödläge

Polisen bär bort aktivister från Extinction rebellions demonstration på Kungsgatan 19 augusti 2022.

En 41-årig aktivist dömdes i veckan av Stockholms tingsrätt för ohörsamhet mot ordningsmakt efter en vägblockad, men slipper straff. Motivet: Klimatnödläge.

I augusti 2022 stoppade ett gäng klimataktivister från rörelsen Extinction rebellion trafiken på Kungsgatan i centrala Stockholm. 41-åringe Noa Tucker var en av dem som valde att inte lämna platsen efter uppmaning från polisen, och döms därför för ohörsamhet mot ordningsmakten. Han själv nekar till brott med hänsyn till att han agerat i nöd till följd av den pågående klimatkrisen.

Tingsrätten gör då en ovanlig bedömning av läget. Noa Tucker anses skyldig till brottet, men slipper straff. Detta på grund av ett kapitel i brottsbalken där det står att påföljd kan efterges ”om det är uppenbart oskäligt”.

– Jag blev förvånad och glad på nåt sätt. Det är ändå ett stort steg och motiveringen är väldigt i linje med varför jag gör den här aktionen. Vi har ingen tid kvar helt enkelt, säger Noa Tucker till SVT Nyheter om domen.

Beslutet motiveras på följande vis i tingsrättens dom: ”Det är fråga om ett akut nödläge och effekterna av klimatförändringarna är redan påtagliga. Vetenskapen är i stor utsträckning enig om orsakerna till klimatkrisen och kan med stor säkerhet förutsäga konsekvenserna för livsbetingelserna på jorden. Det står klart att följderna kommer att bli katastrofala om inte nödvändiga åtgärder vidtas för att sänka utsläppen. Det står vidare klart att tiden för att vidta åtgärder är mycket knapp. Det kan också konstateras att varken föregående eller nuvarande regering har vidtagit tillräckliga åtgärder. [Den dömde] har agerat på grund av att ett av rättsordningen skyddat viktigt intresse är utsatt för fara och att han har begått sin gärning i syfte att undanröja den faran. Mot denna bakgrund menar vi att det framstår det som uppenbart oskäligt att utdöma påföljd. Denna bör sålunda efterges”.

Domstolen var dock inte enig, och åklagare Julia Gustafsson överväger att överklaga, säger hon till tidningen Syre.

– Det kan ju finnas anledning att låta en överinstans pröva det just eftersom det är lite speciellt att man motiverar domen på det sättet.

Aktivistens advokat Pia Björstrand säger till SVT att domen är ”historisk”:

– Kanske inte för att den här domen står sig och blir rättspraxis, men för att vi första gången i Sveriges historia har en dom där det faktiskt konstateras att vi befinner oss i ett akut nödläge för klimatet säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV